Forslag styrker offentligt ansattes ytringsfrihed

Anonym rådgivning til offentligt ansatte om ytringsfrihed og bevis for, at en fyring ikke skyldes brug af ytringsfrihed. Det er ingredienserne i et beslutningsforslag
2. FEB 2010 6.58

Enhedslisten foreslår, at der nedsættes et centralt, uafhængigt nævn, hvor de ansatte kan henvende sig anonymt og få uvildig rådgivning og støtte i forbindelse med, at de vil bruge deres ret til ytre sig om forhold på arbejdspladsen - men samtidig frygter at komme i klemme. Nævnet skal være med til at forebygge, at offentligt ansatte censurerer sig selv af misforstået loyalitet eller af frygt for konsekvenserne, skriver FTF.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der er hovedorganisation for ca. 300.000 offentligt ansatte som socialrådgivere, politifolk og folkeskolelærere, glæder sig over, at der med forslaget kommer fornyet fokus på offentligt ansattes ytringsfrihed.

- Det er et godt forslag, for ytringsfrihed er en livsnerve i et demokrati. Det er centralt, at de medarbejdere, der oplever følgerne af politiske beslutninger og har den faglige viden til at forstå, hvad der foregår, også tør stå frem - for borgernes skyld. Den offentlige sektor udvikler sig ikke, hvis medarbejderne kyses eller får uddelt mundkurve. Vi ved fra vores undersøgelser, at mange medarbejdere i dag frygter for repressalier fra deres arbejdsgivere, hvis de åbner munden, siger Bente Sorgenfrey.

Det foreslåede nævn har ingen håndhævende kompetence. For FTF er det derfor afgørende, at reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed kombineres med forbedret ansættelsesretlig beskyttelse i form af omvendt bevisbyrde, dvs. at en arbejdsgiver skal bevise, at en fyring eller forflyttelse af en ansat ikke skyldes, at vedkommende har brugt sin ytringsfrihed. Det er også fortsat vigtigt, at de faglige organisationer bringer deres særlige kompetencer i spil i sager om ytringsfrihed sideløbende med nævnets behandling af sagerne.

FTF anbefalede allerede tilbage i 2006 - bl.a. sammen med Dansk Journalistforbund - at der blev indført en generel lovbestemmelse, der konstaterede, at en offentlig arbejdsgiver ikke må sanktionere meddelelser om ulovlige forhold på arbejdspladsen. FTF mener fortsat, at der er behov for en sådan udvidet ansættelsesretlig beskyttelse af lønmodtagerne.

tj

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt