Herning skal inspirere Norden med innovation

Herning Kommunes erfaringer med at koble elever fra folkeskolen med lokale virksomheder i konkrete, fælles projekter, kommer måske til at danne model for undervisningen i hele Norden.

Nordisk Råd har inviteret Herning Kommune til at fortælle om erfaringer med innovationsprojektet Partnerskab for Fremtiden, der er et unikt samarbejde mellem folkeskoler og det lokale erhvervsliv. Det oplyser kommunen.

Rådets Kultur- og Uddannelsesudvalg har inviteret repræsentanter fra Herning Kommunes Skoleafdeling til København onsdag 27. januar, hvor Rådet netop har kreativitet og innovation i landenes undervisning på dagsordenen.

Formålet med rådsmødet er at sætte fokus på, hvordan Norden i globaliseringens tid kan integrere kreativitet, innovation og entreprenørskab i de nordiske uddannelsessystemer. De nordiske lande ønsker at fremme kreativitet og innovation i uddannelserne.

Blandt andet vil rådets medlemmer gerne høre eksempler på 'best practice', der kan stimulere udviklingen af et uddannelsessystem med mere plads til at eksperimentere og tage chancer. Og det er her, Hernings projekt Partnerskab for Fremtiden kommer ind.

- Vi er meget stolte over invitationen og glade for at skulle fortælle om Partnerskab for Fremtiden, der er et helt unikt projekt, fordi det netop er lykkes i at skabe nye fællesskaber mellem skoler og virksomheder. Erhvervslivet er i projektet blevet meget synligt overfor eleverne og de virksomheder, der foreløbig er med, har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet. Det fortæller centerleder Inger Veng Rasmussen, der er projektleder på Partnerskab for Fremtiden.

Partnerskab for Fremtiden har i sin pilotfase omfattet ni projekter. De konkrete projekter har blandt andet været et samarbejde, hvor elever har udviklet en forhindringsbane sammen med Skov- og Naturstyrelsen, udviklet ideer til fremtidens køkken sammen med et køkkenfirma, udviklet en liste over mulige fritidsaktiviteter til beboerne på Møldrup Optagelseshjem og arbejdet med demente ældres forhold på et plejehjem.

Vildbjerg Skole vandt i 2009 Undervisningsministeriets Pionérpris for sin del af Partnerskab for Fremtiden.

I alt har 320 folkeskoleelever gennemført et entreprenant forløb i samarbejde med 28 lokale virksomheder, organisationer eller institutioner, og 51 af Herning Kommunes lærere/skoleledere har været på kursus i entreprenant undervisning.

Alle skoler fra pilotforløbet er blevet så tændt af at arbejde innovativt, at de fortsætter med nye projekter. Pilotprojektet bliver evalueret i løbet af det tidlige forår, og herefter er det meningen, at flere skoler og virksomheder skal kobles på.

Samtidig er det også planen at tilknytte et forskningselement til projektet i samarbejde med Center for Pædagogik og Center for Ledelse i VIA University College.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt