Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

33 milliarder er for lidt til de yngste

KRONIK Debat på KL's børnetopmøde kom heldigvis ud over minimumsnormeringer og antal lukkedage, men vi må styrke indsatsen i de første leveår
7. MAR 2012 10.35

Af John Hebo Nielsen

DET GODE BØRNELIV - Det var overskriften på KL's børnetopmøde i 2012, hvor undertegnede repræsenterede DLO.

I mødets åbning deltog både økonomiminister Margrethe Vestager og børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), hvilket vi hos DLO vælger at tage som et udtryk for en høj prioritering af børneområdet hos den nye regering. Indlæggene på mødet var en blanding af kommunale erfaringer og nogle meget spændende forskningsresultater.

På mødet efterlyste KL nytænkning og fælles handling på børneområdet, så debatten ikke kun handler om minimumsnormeringer og antal lukkedage. Hverdagen skal blive bedre for alle børn og vi har brug for, at de voksne omkring børnene er kompetente og vidende om, hvad der er bedst for børnenes trivsel, udvikling og læring. Og, citat: 'Der er brug for at koncentrere indsatsen om fælles mål og det, der batter'.

Det er svært ikke at være enig med KL i disse udsagn, men hvordan omsætter vi dem til handling?

KL kom ved børnetopmødet selv med en lang række bud, hvor ikke mindst forældrenes rolle blev fremhævet. Og her blev der peget på aktivering af forældre, uddannelse af forældre og mere dialog og samarbejde med forældre.

At forældrenes rolle er vigtig har vi vist aldrig været i tvivl om, men at dagtilbuddenes rolle i et samfund som det danske, hvor 97pct. af børnene benytter sig af dagtilbud, er så afgørende, kniber det mere med fuldt ud at tage konsekvensen af.

Interessant KL-læsning
KL giver i publikationen 'Det gode børneliv', som blev fremlagt ved børnetopmødet, en lang række opfordringer, anbefalinger og forslag, hvoraf nogle er rigtig spændende og andre har vi hørt før. Et par eksempler: At regeringen samler hele børneområdet i èt børneministerium, at involvere barnet i de beslutninger, der vedrører barnets liv og læring , at forebygge sundhedsproblemer hos børnene ved at sætte fokus på kost og fysisk aktivitet. Men hent publikationen på nettet og læs den, det er interessant læsning.

I diskussionen om kvaliteten i dagtilbud er det naturligvis vigtigt at kravene til hverdagen er i orden, her tænkes på normeringer, fysiske rum, personalets uddannelse m.v. Men tidsperspektivet må ikke glemmes, det er barnets evne til at klare resten af livet, som udvikles i disse første år.

Og her er personalets indsigt og lydhørhed overfor det enkelte barn, personalets evne til at observere og reflektere samt opprioriteringen af aktiviteter, der stimulerer sprog og sociale færdigheder, helt afgørende for denne udvikling.

Det lønner sig at forebygge
Ser vi på, hvad samfundet bruger på børn og unge udgør de samlede omkostninger til børn og unge 103 mia. kroner, tallet er taget fra kommunernes budget 2012, heraf bruges ca. 1/3 på de 0-6-årige.

Det er for lidt når vi ved, at den helt afgørende udvikling hos børnene finder sted tidligt i denne periode, og at mulighederne for at påvirke barnet i denne periode er langt større end senere hen i skolen.

Sammenligner vi os med andre lande, ligger vi trods alt relativt pænt, men der kan gøres endnu mere for at styrke indsatsen i de første år, for det lønner sig at forebygge fortæller forskningen os. Børn får kun lige muligheder, når der sættes ind i barnets tidlige leveår.

KLs børnetopmøde blev afholdt i Aalborg den 2.-3. februar 2012 med 1350 deltagere primært fra kommunerne.
95 kommuner var repræsenteret med politikere og embedsmænd foruden en række repræsentanter fra relevante organisationer.


John Hebo Nielsen, Konstitueret formand for DLO, Daginstitutionernes Lands-Organisation