DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Alt iorden:
Klage mod Bornholms skraldeudbud får ikke opsættende virkning

Klagenævnet for Udbud mener ikke, at der er brudt nogle regler i forbindelse med valget af en ny affaldstransportør på Bornholm. Dermed skal HCS hente skraldet på Bornholm
10. JUN 2021 15.00

BORNHOLM: Bornholms affaldsselskab (BOFA) kan nu endeligt underskrive kontrakten med HCS fra Glostrup om affaldsafhentning på øen.

I en måned har man ikke kunnet komme videre med samarbejdet, da den hidtidige indehaver af opgaven, bornholmske Fugato havde klaget over udbuddet.

Fugato mente, at HCS' vindende bud havde fået en for høj karakter efter det pointsystem, som buddene er vurderet efter.

- Vi synes jo ikke, at det er sjovt, at vi bliver nødt til at klage. Det er ikke noget, vi gør af princip eller for at være irriterende. Vi gør det fordi, vi synes der er nogle ting i selve evalueringen, der er forkert, siger Kristoffer Nothlev til TV2 Bornholm, da selskabet indgav klagen. 

Intet af komme efter

Men den påstand er altså blevet afvist af Klagenævnet for Udbud. Nævnet har konkluderet at klagen ikke vil få opsættende virkning. Begrundelsen lyder: 

"Klagenævnet for Udbud finder ikke, at der er udsigt til, at en eneste af de ti påstande vil blive taget til følge og dermed retfærdiggør en opsættende virkning", lyder det i en pressemeddelelse fra Bornholms Regionskommune. 

Inden udbuddet anslog Bofa, at kontrakten – som Bofa selv betegnede som "ekstraordinært stor og langvarig" – ville have en værdi på 220-330 mio. kr. Affaldskontrakten løber i ni år og tre måneder med mulighed for yderligere to års forlængelse.

Nyt affaldssorteringssystem

Kort efter udmeldingen fra klagenævnet har HCS og BOFA præsenteret nyt affaldssystem, der skal leve op til de nye regler for affaldssortering. Med den nye ordning introduceres fire nye skraldespande 

Det giver plads til 12 forskellige affaldstyper og systmet rulles ud i anden halvdel af 2022.

- Det bliver den største omlægning, BOFA har haft af indsamling af husholdningsaffald i 30 år, lyder det fra Jens Hjul-Nielsen, der er direktør i Bofa til TV2 Bornholm