dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ombudsmanden: Frivillige psykiatri-aftaler skal være - frivillige

Tilsynsbesøg på psykiatriske afdelinger har afsløret patientordninger med karakter af tvang, og det vil ombudsmanden ikke lade fortsætte.
26. JUN 2020 8.14

Under tilsynsbesøg på en række psykiatriske afdelinger har ombudsmand Niels Fenger konstateret, at der i vidt omfang indgås aftaler med patienter om ordninger, der  kan minde om tvangsindgreb, der er beskrevet i psykiatriloven, meddeler han i en pressemeddelelse.

Ombudsmanden konkluderer, at der efter omstændighederne lovligt kan indgås sådanne aftaler, men peger i to udtalelser på vigtigheden af, at hospitalerne sikrer sig, at der reelt er tale om frivillige aftaler – og ikke tvang.

For at en aftale er gyldig, skal den være indgået frivilligt, på baggrund af fyldestgørende information og af en patient, som er i stand til at indgå en aftale. Ellers er der tale om ulovlig tvang – uanset personalets intentioner.

- Der kan være risiko for, at aftaler af den nævnte karakter i realiteten får karakter af tvang. Derfor er hovedbudskabet, at de psykiatriske afdelinger skal have fokus på at sikre, at aftalerne reelt er frivillige, at patienterne kan overskue de aftaler, de indgår, og at patienterne ved, at de til enhver tid kan springe fra en aftale uden at blive mødt af sanktioner, siger Niels Fenger.

Skærmning til stue

Ombudsmanden nævner én af disse frivillige ordninger, 'skærmning til stue'. Ombudsmandens tilsynshold er stødt på ordningen på en række forskellige psykiatriske afdelinger.

Ordningen indebærer, at patienten isoleres på et afgrænset areal, f.eks. på sin stue. Døren er ulåst, men der kan eventuelt være en eller flere ansatte placeret som vagter uden for døren.

Det fremgår af udtalelsen, at ledelsen på én afdeling gav udtryk for, at det muligvis ikke i alle tilfælde havde stået patienten klart, at aftalen var frivillig. På en anden psykiatrisk afdeling gav ledelsen udtryk for, at der var anvendt skærmning til stue i enkelte situationer, hvor patienten ikke havde givet samtykke. Andre steder oplyste ledelsen, at der altid var tale om frivillige aftaler.

Ombudsmanden vil på kommende tilsyn på psykiatriske hospitaler have fokus på tilsvarende frivillige ordninger, herunder på om de bygger på reel frivillighed, og om de er dokumenteret tilstrækkeligt.

FAKTA OM TILSYNSBESØG

  • Ombudsmanden fører tilsyn med bl.a., hvordan myndighederne behandler borgere, som af den ene eller anden grund er berøvet deres frihed i en periode.
  • Derfor besøger ombudsmanden jævnligt bl.a. psykiatriske afdelinger.
  • Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Dignety – Dansk Institut mod Tortur. De to institutioner er samarbejdspartnere for ombudsmandsinstitutionen på tilsynsområdet.
  • I forbindelse med disse tilsynsbesøg har ombudsmanden fokus på bl.a., om det grundlæggende princip om patientens selvbestemmelsesret overholdes, og at patienterne således alene udsættes for tvang i det omfang, der er hjemmel til det.

MG