DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Revisor finder fejl i diætudbetalinger til politikere

En gennemgang af udbetalingerne til Københavns Borgerrepræsentation har afsløret både fejl og svigtende kontrol.
19. FEB 2020 15.17

KØBENHAVN: Kontrollen med udbetalingerne til københavnske politikere i Borgerrepræsentationen fungerer langt fra optimalt. Faktisk er kontrollen så mangelfuld, at der nu skal tages ekstraordinære skridt for at bringe forholdene i orden.

Det fremgår af mødemateriale til politikerne i Københavns Kommunes økonomiudvalg.

Kommunen har på baggrund af kritikken fra revisorerne udarbejdet handlingsplaner, der skal tage hånd om problemerne med udbetalingerne af vederlag og diæter til de 55 medlemmer. 

De får ikke løn, men et vederlag, for at varetage deres politiske arbejde. Det svinger fra 132.836 kr. for de menige medlemmer af Borgerrepræsentationen til overborgmester Frank Jensens (S) vederlag på 1.313.154 kr. i 2019.

13 konkrete fejl
Gennemgangen har vist 13 konkrete fejl, som blandt kan henføres til rokeringer i udvalg, forkerte udbetalinger til stedfortrædere og ved orlov med videre. Fejlene i udbetalingerne spænder mellem 6.708 kr. for meget udbetalt til 10.361 kr. for lidt udbetalt pr. medlem, fremgår det af udvalgsreferatet.

Revisionen henstiller, at forretningsgangene for udbetaling af vederlag gennemgås, og der designes og implementeres forretningsgange der sikrer, at eventuelle fejl opdages og rettes, inden der sker udbetaling.

Økonomiforvaltningen er enige i revisionens observationer og har pr. 1. februar 2020 indført nye procedurer, som fremadrettet skal sikre opfølgning på indberetningerne. Derudover implementeres en årlig samlet opfølgning, hvor alle årets udbetalingerne gennemgås og verificeres.

MG