Glostrup skifter på lønnede poster for anden gang på under to år

Sidste års oprør er rullet delvist tilbage - men kun delvist. De Konservative og Bylisten er sat helt uden for denne gang.
24. JUN 2019 12.27

GLOSTRUP: To politiske enegængere i Glostrup Byråd er de store tabere i en omkonstituering af de stående udvalg, der fandt sted hen over seks udvalgsmøder i sidste uge. Det var den tredje konstituering i denne valgperiode - den første var umiddelbart efter KV17, den næste var i august 2018, og den tredje ruller nu delvist den anden tilbage.

Taberne i spillet er først og fremmest Lars Thomsen (Bylisten), hvis eksklusion fra Venstre åbnede en ny flertalsmulighed for netop et år siden, og Dan Kornbek Christiansen (K) der skiftede side fra borgmesterflertallet til det nye samarbejde. Han var klar til at skifte side endnu en gang, men begge står i dag tilbage uden hverken formands- eller næstformandsposter i udvalgene.

I den første konstituering lige efter KV17 satte Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative sig på alle lønnede poster, i den anden gjorde Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten gengæld og overtog alle posterne sammen med Lars Thomsen, nu repræsentant for sin egen Bylisten, og Dan Kornbek Christiansen (K) der som nævnt skiftede side.

Denne gang er der i et vist omfang gjort gengæld endnu en gang, men kun i et vist omfang. Enhedslisten beholder en udvalgsformandspost, SF får en næstformandspost, og Socialdemokratiet beholder de tre formandsposter og tre næstformandsposter, der blev resultatet af omkonstitueringen sidste sommer. For Venstre og Dansk Folkeparti er der kun tale om en delvis oprejsning med en udvalgsformandspost til hver mod oprindelig to hver og til Venstre to næstformandsposter mod oprindelig fem. Som bonus er det, der oprindeligt var borgmesterflertallet nu igen et flertal og slipper for at se flere budgetaftaler gennemført hen over hovedet på sig, sådan som det skete sidste år.

Udskiftningerne på udvalgsposterne forløb som følger:

I vækst- og byudviklingsudvalget er Piet Papageorge (V) og Ina-Maria Nielsen (V) ny formand og næstformand i stedet for de hidtidige Lisa Ward (S) og Lars Thomsen (Bylisten). En frivillig afgivelse af formandsposten fra Lisa Ward, der selv stemte for den nye formand.

I social-, sundheds- og seniorudvalget har Lisa Ward (S) nu formandsposten i stedet for Lars Thomsen (Bylisten), mens Gitte Wallin Limkilde (S) fortsætter som næstformand. Omvendt i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, hvor det er formanden Torben Jensen (S) der fortsætter, mens Lars Høimark (S) er ny næstformand i stedet for Dan Kornbek Christiansen (K).

Også i børn- og skoleudvalget fortsætter formanden Robert Sørensen (EL), en plads som han beholder i kraft af socialdemokratisk velvilje, og på trods af at han stemte imod at lade nyvalg af formand udgå af dagsordenen. Næstformand er Marlene Frandsen (V) i stedet for Lars Thomsen (Bylisten).

I kultur- og fritidsudvalget er Pia Dahlin (DF) ny formand i stedet for Dan Kornbek Christiansen (K), der forlangte ført til protokol, at De Konservative havde 'stor bekymring' over en DF'er på den post. Alle andre end han selv stemte imidlertid for den nye formand. Ny næstformand er Palle Laustrup (SF) i stedet for Torben Jensen (S), der frivilligt afgav posten og selv stemte for den nye næstformand.

Endelig i miljø-, teknik- og ejendomsudvalget var både formands- og næstformandsvalg hurtigt overstået med genvalg til både Søren Enemark (S) og Kasper Damsgaard (S).

For Venstre er slutfacit, at Piet Papageorge efter et års pause er tilbage på en udvalgsformandspost, mens Venstres anden oprindelige udvalgsformandspost er gået tabt. Da det var den ekskluderede Lars Thomsen, der havde den, er det formentlig et tab, der er til at leve med, og det gælder også den ene af partiets tre mistede næstformandsposter. De to øvrige fordeler sig på Marlene Frandsen, der havde to og nu har fået en tilbage, mens den sidste tilhørte Signe Brohus, der siden er fraflyttet kommunen og udtrådt af byrådet og erstattet af Eva Nørgaard Wojtala, som ikke indgår i kabalen.

Også for Dansk Folkeparti er slutfacit en tilbagegang fra to til en udvalgsformandspost. Pia Dahlin fik en igen, Flemming Ørhem fra det daværende miljø- og teknikudvalg gjorde ikke. På plussiden står SF, hvor Palle Laustrup for første gang har fået en næstformandspost.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev