DK Nyt

Yderligere 24 mio. til øget tryghed i boligområder

KORT NYT1. SEP 2021 16.00

KØGE: En ny boligsocial helhedsplan for de fire boligområder Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken i Køge får med ti mio. kr. fra Landsbyggefonden et tilskud til at øge tryghed og trivsel i boligområderne de næste fire år, oplyser kommunen.

Udover midlerne fra Landsbyggefonden bidrager Boligselskaberne med ca. 4,5 mio. kr., mens Køge Kommune bidrager med ca. 7,1 mio. kr. i form af medarbejderressourcer og likvider til at fortsætte lokale aktiviteter som Lommepengeprojektet. I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken".

Køge har i en årrække arbejdet på at gøre boligområderne tryggere og mere attraktive, og den nye boligsociale helhedsplan for 2021-2025 erstatter den nuværende helhedsplan, der har igangsat en lang række sociale og tryghedsskabende aktiviteter de seneste fire år. 

sfe

https://www.dknyt.dkartikel/yderligere-24-mio-til-oeget-tryghed-i-boligomraader