Foto: Simon Læssøe, Ritzau Scanpix

Ydelse ned med 2.000 kr. - og senere stemmeret i kommunen

Ordet 'integration' skrives helt ud af integrationsloven, og 'integrationsydelsen' bliver omdøbt til 'selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen'.
21. FEB 2019 19.56

FOLKETINGET: Folketinget har vedtaget såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken, der skal ændre fokus til hjemsendelser fra integration. Regeringen, DF og S stemte for.

Det grundlæggende kursskifte ligger i, at der på en række områder bliver gjort op med formuleringer, som antyder, at flygtninge skal kunne blive i Danmark frem for hurtigst muligt at blive sendt ud af landet igen.

Eksempelvis bliver ordet 'integration' skrevet helt ud af integrationsloven, og 'integrationsydelsen' bliver omdøbt til 'selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen'.

Flertallets håb er, at det vil føre til, at flere flygtninge hurtigere vender næsen mod hjemlandet, end tilfældet er i dag. Hvad effekten reelt bliver, er dog uvist, erkender lovforslagets ophavskvinde, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Vi forventer en mærkbar effekt. Men det er selvsagt, at man ikke kan sætte et tal på, sagde hun under den afsluttende debat i Folketingssalen.

Hvad man derimod med sikkerhed kan sige er, at arbejdsløse flygtninge i Danmark torsdag blev en smule fattigere, da den omdøbte integrationsydelse samtidig blev sat ned med omkring 2.000 kr. om måneden for en typisk flygtningefamilie.

Eksempelvis bliver ydelsen til en gift forsørger sat ned fra 8.500 kr. til 7.500 kr. om måneden. Før skat.

Den forringelse er 'ubestridelig', mener SF's udlændingeordfører Holger K. Nielsen.

- Man forsøger at gøre livet mere utåleligt for dem ved at nedsætte integrationsydelsen. Men jeg tvivler på, at det får den effekt, som man påstår, det får. Dét, jeg til gengæld ved, er, at de, der faktisk er i Danmark, bliver fattiggjorte, siger han.

Mangel på mad og medicin
Samme melding kommer fra Røde Kors, hvor leder af flygtningeindsatsen Niels Svankjær Christiansen oplever, at der allerede med de nuværende satser er flygtningefamilier, der har svært ved at få livet til at hænge sammen.

- Det giver sig blandt andet udslag i mangel på mad eller mangel på tilstrækkelig sund og varieret kost. Og det giver sig udslag i familier, der har brug for receptpligtig medicin, men som ikke har råd til at købe den, siger han.

Ifølge Røde Kors-lederen vil den nye nedsættelse af ydelserne - som blot er den seneste i en række - gøre det mere end vanskeligt for flygtninge at fungere på lige fod med andre. Og der er ingen grund til at tro, at de ringere økonomiske vilkår vil få flygtningene til at rejse hjem igen, siger han:

- Det vil de ikke, fordi vi jo har at gøre med nogle mennesker, som i den grad frygter for deres liv, deres sikkerhed og deres familier, hvis de sendes tilbage. Og den frygt er jo uanset de nye tiltag stadig helt overskyggende.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) varslede i sin tale ved Folketingets åbning i efteråret et opgør med den situation, at ni ud af ti flygtninge i dag bliver permanent i Danmark. Han henviste til, at der fra 1997-2017 kom 105.000 flygtninge og familiesammenførte til Danmark. 95.000 af dem er her endnu.

Hovedpunkterne i de nye lovændringer:

  • Opholdstilladelser til udlændinge skal fremover kun være midlertidige. Også til de mest udsatte - de såkaldte kvoteflygtninge.
  • Midlertidige opholdstilladelser kan som i dag forlænges, hvilket formentlig vil ske i en stor del af sagerne. Men signalet er, at man skal udrejse, så snart det er muligt.
  • Integrationsydelsen skifter navn til hjemsendelsesydelse og bliver sat ned med cirka 2.000 kroner om måneden for en familie.
  • Udlændingeministeren får ret til at sætte loft over familiesammenføringer fra måned til måned, hvis det skønnes nødvendigt for at opretholde sammenhængskraften i Danmark.
  • Straffen for udviste udlændinge, der indrejser i Danmark igen, forhøjes markant, så det fremover i førstegangstilfælde koster et års fængsel, hvis udlændingens oprindelige dom lød på mere end tre måneders fængsel.
  • Straffen for udviste udlændinge, der ikke overholder meldepligt på udrejsecenter, mangedobles.
  • Man skal fremover være fire år i Danmark for at kunne stemme til kommunal- og regionsvalg i stedet for tre.


Kilde: regeringen.


Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/ydelse-ned-med-2-000-kr-og-senere-stemmeret-i-kommunen