Wind Denmark: Klimarådsrapport kalder på hurtig politisk handling

Klimarådets rapport om klimaindsatsen frem mod 2030 indeholder en rækker gode og nødvendige anbefalinger, mener Wind Denmark, der efterlyser hurtig politisk handling, heriblandt en ’strakspakke’, som fremrykker etableringen af havvindmølleparker.
9. MAR 2020 13.47

Klimarådets længe ventede rapport blev præsenteret mandag, og ifølge Wind Denmark indeholder rapporten en række gode og nødvendige anbefalinger, der kræver hurtig politisk handling.

- Klimarådets rapport rammer på mange områder hovedet på sømmet og slår den grønne fremtid an, med en række anbefalinger, der er højaktuelle. På vindområdet gælder det blandt andet anbefalingen om, at Folketinget snarest skal beslutte at fremrykke etableringer af allerede besluttede havvindmøllerparker og vedtage yderligere udbud for havvind frem mod 2030 til idriftsættelse hurtigst muligt, siger politisk chef i Wind Denmark Martin Risum Bøndergaard i en pressemeddelelse.

Klimarådet anbefaler desuden, at der etableres 3 GW havvind på toppen af de parker på op til 3 GW, der er aftalt i energiaftalen fra 2018. 

Brug for handling straks
Klimarådet anbefaler derudover en ’strakspakke’ indeholdende tiltag, der kan besluttes politisk inden Folketingets forhandlinger om en klimahandlingsplan, der ventes at starte i kølvandet på lanceringen af Regeringens 13 klimapartnerskaber senere i marts.

På området for landvind foreslår Klimarådet, at Folketinget skal fortsætte udbud i de kommende år, hvis udbygningen på markedsvilkår ikke tager yderligere fart.

Udbud af vedvarende energi bør desuden baseres på en contract-for-difference-model (CfD), hvor støtten gives som et variabelt tillæg til elprisen, og hvor dette tillæg justeres årligt, afhængigt af udviklingen i elprisen, foreslår Klimarådet. Dermed anbefales en model for de teknologineutrale udbud, der minder om den, som for nylig blev valgt for havvindmølleparken Thor.

- Der er ingen tvivl om, at samfundet vil få mest vedvarende energi for pengene ved at ibrugtage en CfD-model også for de teknologineutrale udbud for ikke mindst landvind, hvor staten potentielt også som en positiv sideeffekt kan få en indtægt, hvis eksempelvis prisen på CO2-kvoter stiger, siger Martin Risum Bøndergaard.

esl

https://www.dknyt.dkartikel/wind-denmark-klimaraadsrapport-kalder-paa-hurtig-politisk-handling