DK Nyt
Vordingborg ændrer procedurer for tilsyn efter Mern-sag

Vordingborg ændrer procedurer for tilsyn efter Mern-sag

Tilsynet med plejefamilier - for tiden er der flere end 230 - skal forbedres. Lige nu tilstræbes et årligt besøg som standard
1. AUG 2011 13.49

VORDINGBORG: I forbindelse med den såkaldte 'Mern-sag' har en gennemgang af sagsakterne vist, at Vordingborg Kommune har levet op til de gældende regler, når det drejer sig om omfanget af tilsyn. Men ændrede procedurer skal fremover medvirke til at sikre et bedre tilsyn, skriver kommunaldirektør Tomas Therkildsen.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog Vordingborg den generelle tilsynspligt med denne og øvrige plejefamilier bosat i de tidligere Langebæk, Præstø, Møn og Gl. Vordingborg kommuner, mens de anbringende kommuner fortsat havde og har tilsynspligten med børnene og skal gennemføre to årlige tilsyn med disse. Vordingborg Kommune har ikke selv haft børn anbragt i plejefamilien fra Mern.

Servicelovens bestemmelser angiver ikke, hvor ofte det generelle tilsyn skal finde sted, og da Vordingborg Kommune har flere end 230 plejefamilier, der føres generelle tilsyn med, er graden af tilsynsbesøg i den enkelte plejefamilie afhængig af det øjebliksbillede, som kommunen har af den enkelte plejefamilie. Vordingborg Kommune forsøger imidlertid som standard at føre årlige generelle tilsyn.

Vordingborg Kommune har frem til tiden, umiddelbart inden plejegodkendelsen inddrages, ikke fået underretninger fra de anbringende kommuner, om at der skulle være forhold i plejefamilien, der krævede særlig opmærksomhed, herunder forhold som kunne kræve en inddragelse af familiens generelle godkendelse.

Lukket redegørelse
Kommunen har i forbindelse med sagen set på, om måden at tilrettelægge og gennemføre generelle tilsyn på er dækkende for at forebygge hændelser som dem, der er beskrevet i anklageskriftet.

Konklusionen er, at dette ikke er tilstrækkeligt sikret med den form og det indhold, kommunens nuværende tilsyn har. Derfor er kommunen gået i gang med at ændre procedure og indhold af tilsynet.

Vordingborg har i dag sendt en redegørelse til socialministeren. Redegørelsen vil ikke være offentlig tilgængelig, da den indeholder personfølsomme oplysninger, og da redegørelsen kan tænkes at skulle indgå som et akt i straffesagen.


 

 

https://www.dknyt.dkartikel/vordingborg-aendrer-procedurer-for-tilsyn-efter-mern-sag