DK Nyt
Vestager åben over for flerårige budgetaftaler

Vestager åben over for flerårige budgetaftaler

KOMMUNALØKONOMISK FORUM Viborg-borgmester Søren Pape Poulsen (K) efterlyste flerårige budgetaftaler mellem KL og regeringen - og den nye økonomi- og indenrigsminister var slet ikke afvisende
13. JAN 2012 13.37

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS: 'Bring it on, baby' blev slagordet under den afsluttende plenumdebat på KL's Kommunaløkonomisk Forum i Aarhus. Og det var K-borgmester Søren Pape Poulsen, der først  brugte udtrykket til at understrege sit budskab om gerne at ville bakke om regeringens bebudede budgetlov med udgiftslofter for alle offentlige kasser. Han var endda særdeles parat til at optræde dybt ansvarligt over for landets økonomi. Men kunne den nye lov så ikke også rumme flerårige - f.eks. fireårige - budgetaftaler mellem KL og regeringen, som også mange kommunalpolitikere før ham har efterlyst?

- Skal vores institutioner kunne se en idé i at spare op fra det ene budgetår til det andet, skal de også ha' en sikkerhed for, at vi ikke sprænger næste års budgetramme ved at bruge opsparingen - og dermed risikerer sanktioner, argumenterede han for.

Margrethe Vestager (R) var helt med på den fleksibilitet, flerårige økonomiaftaler vil kunne give. Er der mere tid at gøre med, vil man kunne disponere klogere:

- Så jeg er ikke afvisende, bring it on, baby, svarede hun.

Mere partnerskab
I samme debat efterlyste Københavns børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S), at de samme rammer så ikke ændrer sig pludseligt midt i perioden. Og Vestager medgav, at det for Christiansborg-politikerne bl.a. handler om ikke at reagere som trold af æske på enkeltsager.

Samtidig hældede hun sit hoved til den form for styringsdialog, regeringsgrundlaget har antydet: At et bestemt problem, der måtte eksistere i visse særligt udfordrede kommuner, ikke altid behøver føre til lovgivning 'plasket ud' over samtlige 98 kommuner - men kunne afhjælpes med en form for partnerskab mellem de pågældende kommuner og det fagministerium, der har med sagen at gøre.

Hun fremhævede bl.a. Socialministeriet, der har sat gang i et partnerskab med kommuner, der har haft mange administrative fejl i tvangsfjernelsessager, og dermed afstået fra at lave endnu mere lovgivning på området.

Foto: http://www.flickr.com/photos/desiitaly/2183289762/sizes/o/in/photostream/

 

https://www.dknyt.dkartikel/vestager-aaben-over-for-fleraarige-budgetaftaler