DK Nyt
VERA-Instituttet får Nina Smith som formand

VERA-Instituttet får Nina Smith som formand

Økonomiprofessoren i den formelle spids for sammenlægningen af KREVI, AKF og DSI
16. JUN 2012 15.37

Professor Nina Smith er udpeget som formand for VERA - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Nina Smith har i en årrække arbejdet som professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. Hun er cand.oecon. og har været medlem af adskillige regeringskommissioner og offentlige råd. Nina Smith har endvidere stor erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse og har stået i spidsen for både institutter, udvalg, nævn og bestyrelser.

VERA-Instituttet skal bl.a. fremme kvalitetsudviklingen, styrke beslutningsprocesserne og skabe bedre ressourceanvendelse i kommuner og regioner.

Nina Smith udtaler:

- Danmark bruger cirka halvdelen af BNP på den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at vi har en god viden om, hvordan vi bruger ressourcerne bedst. Det er en af VERA-Instituttets vigtigste opgaver at analysere og forske i ressourceanvendelsen, så vi får et godt grundlag for at kunne rådgive offentlige myndigheder om, hvordan vi kan gøre tingene på en endnu bedre måde.

VERA, Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner er et nyt uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der ser dagens lys d. 1. juli 2012. Instituttet bliver etableret ved at sammenlægge Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

Nina Smith tiltræder stillingen som formand for VERA, Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner pr. 1. juli.
Den øvrige bestyrelse for VERA-Instituttet forventes udpeget indenfor kort tid.

 

https://www.dknyt.dkartikel/vera-instituttet-faar-nina-smith-som-formand