DK Nyt
Venstre holder fast i borgmesterpost i Dragør
Foto: Venstre

Venstre holder fast i borgmesterpost i Dragør

Helle Barth overtager efter Eik Dahl Bidstrup.
24. MAR 2021 6.43

DRAGØR: Venstre fortsætter som borgmesterparti i Dragør, når den nuværende borgmester, Eik Dahl Bidstrup, stopper ved udgangen af maj for at blive formand for den kristelige fagforening Krifa. Posten overtages af partifællen Helle Barth, der kom i byrådet ved KV13 samtidig med Eik Dahl Bidstrup.

Bag den nye borgmester står det eksisterende konstitueringsflertal med 12 af 15 byrådsmedlemmer i partierne Venstre, Socialdemokratiet, Tværpolitisk Liste og Dansk Folkeparti.

Aftalen er betinget af, at Eik Dahl Bidstrup faktisk vælges som Krifa-formand på en generalforsamling 28. maj. Det er formalia, eftersom han er eneste kandidat, men formalia skal ikke desto mindre overholdes, og der holdes derfor et ekstraordinært byrådsmøde 31. maj.

Her skal byrådet godkende først den nuværende borgmesters udtræden, så Venstres førstesuppleant Per Faldborg Olesen som nyt byrådsmedlem og derefter vælge Helle Barth til ny borgmester.

Dertil kommer fordeling af øvrige politiske poster i byråd og politiske udvalg, hvor Helle Barth udtræder af skoleudvalget og by-, erhvervs- og planudvalget. Der ændres ikke på udvalgsstrukturen, herunder opretholdes fire §17, stk.4-udvalg.

Se konstitueringsflertallets aftale om borgmesterskiftet.

https://www.dknyt.dkartikel/venstre-holder-fast-i-borgmesterpost-i-dragoer