DK Nyt
Vejles fald i antal ansatte helt oppe på 6,8 pct.

Vejles fald i antal ansatte helt oppe på 6,8 pct.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) glæder sig over, at det er lykkedes at skaffe de lovede effektiviseringer i forbindelse med kommunalreformen
11. MAR 2011 9.21

VEJLE: KL offentliggjorde i går, at kommunerne nu er nede på det laveste antal medarbejdere, siden kommunalreformen trådte i kraft. På landsplan er antallet af fuldtidsansatte fra december 2009 - december 2010 faldet med 2,8 pct.

I Vejle er faldet mere end dobbelt så stort - nemlig hele 6,8 pct. Antallet af fuldtidsansatte er fra december 2009 - december 2010 faldet med hele 562 medarbejdere, oplyser kommunen.

De offentliggjorte tal er fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og er ekskl. jobtilbud og elever (dvs. omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte).

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) glæder sig over udviklingen:

- De nye tal viser, at det er lykkedes at skaffe de effektiviseringer, vi lovede i forbindelse med kommunalreformen. Vejle Kommune har siden kommunalreformen foretaget en lang række tiltag for at effektivisere, harmonisere og omstille. Senest var vi igennem en meget stor sparerunde i 2010. Men tallene viser også, at det tager tid at få så stor en fusion på plads og få høstet gevinsterne.

I Vejle Kommune rammer personalereduktionerne bredt på næsten alle de centrale velfærdsområder. De største reduktioner er sket på det administrative område og på de tre serviceområder: dagtilbud, ældre og folkeskolen.

Ser man på tallene for hele perioden og korrigeret for de regionale institutioner, kommunen har overtaget siden sammenlægningen, er udviklingen stort set uændret i perioden 2007 - 2009, mens der i 2010 er sket et kraftigt fald i antal ansatte.

Ligesom på landsplan har også Vejle Kommune under finanskrisen ansat flere elever og ekstraordinært ansatte. Der har været en stigning på 80 elever fra december 2009 til december 2010, og en stigning i antallet af ansatte i jobtilskud og fleksjob svarende til 16 fuldtidsstillinger.

 

https://www.dknyt.dkartikel/vejles-fald-i-antal-ansatte-helt-oppe-paa-6-8-pct