Vejles børn og unge skal være klimaambassadører

KORT NYT3. MAJ 2021 9.02

VEJLE: En grøn tænketank for børn og unge, læringsforløb med fokus på klima og bæredygtighed og vilde haver er nogle af de initiativer, der sættes i søen i en klimahandleplan for børne- og ungeområdet, som børne- og familieudvalget i Vejle har vedtaget.

I forlængelse af kommunens klimaplan blev det besluttet, at alle fagudvalg skal synliggøre, hvilke initiativer der kan tages på deres område. Og det er altså nu sket på børne- og ungeområdet.

Alle skoler og institutioner bliver blandt andet bedt om at inddrage deres børn og unge i at lave lokale handleplaner, og en klimatænketank skal være med til at overrække en årlig klimapris til en institution, skole eller ungdomsuddannelse, der har lavet et godt, klimavenligt tiltag.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/vejles-boern-og-unge-skal-vaere-klimaambassadoerer