DK Nyt
Vejle sender ny Børne- og Ungepolitik i høring

Vejle sender ny Børne- og Ungepolitik i høring

Børn og unge i vækst! Fællesskab rykker! Forældrene på banen! Verden venter! Det er overskrifterne på de fire temaer i den nye Børne- og Ungepolitik
18. MAJ 2011 20.32

VEJLE: Politikken er resultatet af et arbejde, der blev indledt i begyndelsen af 2011. Undervejs har børn og unge, forældre, medarbejdere og ledere diskuteret, hvilke værdier der skal præge dagligdagen. Også politikere, interesseorganisationer og samarbejdspartnere har givet input til den nye Børne- og Ungepolitik.

- Målet med den nye Børne- og Ungepolitik er at skabe en fælles ramme for arbejdet med børn og unge i Vejle Kommune. Ambitionen har været at nå frem til en kort og enkel politik, der kan skabe dialog. Ja den er så enkel, at den kan være på en plakat, siger Dan Skjerning (S), formand for Børne- og Familieudvalget.

- Vi vil bruge politikken til at sætte gang i en spændende dialog mellem medarbejderne. Men også mellem medarbejderne og forældrene og ikke mindst mellem børn, unge og medarbejdere. Det er i dialogen, vi får nye tanker og ideer og skaber engagement og lyst til at gøre en fælles indsats, siger Dan Skjerning

- Vores grundlæggende værdier er MOD, RESPEKT og ENGAGEMENT, og det er et klart signal til medarbejderne om at have mod til at tage ansvar og gå nye veje, siger Claus Svold, Børne- og Ungedirektør.

- Vi skal have respekt for hinanden, og vi møder børn og unge med et stort fagligt engagement og en pligt til at skabe de bedste muligheder, så hver enkelt kan udnytte sine potentialer, understreger Claus Svold.

Rummelig politik
Den nye Børne- og Ungepolitik er så rummelig, at der senere kan formuleres konkrete delpolitikker, strategier og mål på de forskellige områder.

Politikken skal skabe gode diskussioner rundt omkring. Derfor sendes plakaten ud i høring bl.a. som et Børn & Unge spil. Spillet gør det muligt at arbejde med politikken på en lidt utraditionel måde, for dem der har lyst til det. Spillet består af en række kort med spørgsmål, som kan sætte gang i debatten om de fire temaer, og hvordan de udleves i det daglige arbejde. F.eks.: Kan et fællesskab blive for inkluderende? Skal det altid være sjovt at lære?

Børne- og Ungepolitikken sendes i høring i skole- og forældrebestyrelser, i andre fagudvalg og relevante faglige organisationer, råd og nævn og FagMED. Alle andre får også chancen for at kommentere politikken på vejle.dk/bupolitik

Børne- og Ungepolitikken og de indkomne høringssvar behandles på Børne- og Familieudvalgets møde 17. august og efterfølgende i Byrådet 24. august.

mou

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/vejle-sender-ny-boerne-og-ungepolitik-i-hoering