DK Nyt
Vejle havde held med at presse Sydtrafik til retssag
Rutebilstationen i Haderslev.

Vejle havde held med at presse Sydtrafik til retssag

Vestre Landsret friholder trafikselskab for at betale for drift af tre sønderjyske rutebilstationer – det må de enkelte kommuner selv klare
30. MAJ 2012 14.00

Tilbage i 2007 – i forbindelse med kommunalreformen – traf Sydtrafik en beslutning om, at udgifterne til vedligehold og finansiering af rutebilstationerne i Sønderborg, Haderslev og Aabenraa skulle fordeles mellem alle parterne i trafikselskabet – som en slags fællesudgifter. Selskabet kunne ikke slippe af med de lejekontrakter, der var oprettet med den nu nedlagte Sønderjyllands Amtskommune.

Samtidig blev fællesomkostninger til de øvrige stationer fordelt efter køreplantimer til den enkelte kommune samt regionen. Den praksis har Vejle Kommune gennem årene betragtet som uretfærdig – og har hvert år valgt at tilbageholde sin del af beløbet til den udenbys stationsdrift – ialt ca. 780.000 kr.

Den taktik tvang i år Sydtrafik til at anlægge den retssag, Vejle gennem årene har ønsket. Sydtrafik måtte trække Sønderborg og Haderslev kommuner i retten for at slippe for den betaling, trafikselskabet i første omgang havde måtte acceptere. 

Med tilbagevirkende kraft

Og Sydtrafik fik i en kendelse i marts rettens ord for, at de to kommuner selv skal klare driften. Det betyder en ekstra regning til eksempelvis Haderslev Kommune på cirka 5,5 mio. kr., fordi afgørelsen gælder med tilbagevirkende kraft. Det endelige beløb er endnu ikke fordelt af landsretten.

Specialkonsulent i Sydtrafik, Stefan Krehbiel, gør over for dknyt opmærksom på, at Sydtrafik og Vejle Kommune også inden kendelsen har været enige om, at betalingspligten til de sønderjyske rutebilstationer må påhvile de kommuner, hvor stationerne ligger.

Uenigheden mellem Sydtrafik og Vejle Kommune har ifølge Krehbiel alene gået på, om Vejle kunne undslå sig at bidrage til en foreløbig finansiering af stationsudgifterne, indtil beløbene kunne hentes hjem.

Aabenraa Kommune er ikke direkte part i retssagen, men retssagen forventes at afklare retstilstanden, så Sydtrafik regner med, at også Aabenraa retter sig efter dommens principper.

 

https://www.dknyt.dkartikel/vejle-havde-held-med-at-presse-sydtrafik-til-retssag