DK Nyt

Vejen opdager overløb af spildevand til bæk tilfældigt

KORT NYT4. MAR 2021 13.18

VEJEN: Et overløb fra et renseanlæg, som Vejen Kommune aldrig har registreret før, er tilfældigt blevet opdaget ved TV Syds mellemkomst, skriver TV Syd selv. Der er tale om Brørup Renseanlæg, der i forvejen årligt sender 900 millioner liter renset spildevand ud i Tuesbøl Bæk, som leder til Holsted Å, der er udpeget som Natura 2000-beskyttet område.

Oven i den almindelige rensede udledning kommer så de overløb af urenset kloakvand, der opstår ved skybrud. Overløbet er indtil nu ikke registreret og har ingen udledningstilladelse, selvom det har eksisteret i årevis, så der er ingen tal på mængderne af spildevand i bækken. Men den økologiske tilstand i Tuesbøl Bæk er dårlig og har været det i årtier.

- Det er en af de fejl, der er ved at blive rettet med årets indberetning. Der vil overløbet blive oprettet, og målte mængder indberettet. Der er ikke givet en udledningstilladelse på overløbet, skriver Vejen Kommune i en mail til TV Syd.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/vejen-opdager-overloeb-af-spildevand-til-baek-tilfaeldigt