DK Nyt
Varm regions-kartoffel kommer op igen

Varm regions-kartoffel kommer op igen

Bestyrelsen for Danske Regioner ville ikke røre ved den økonomiske fordelingsnøgle regionerne imellem. Men det sidste ord er ikke sagt i den sag. Harry Jensen (V) fra Region Midtjylland har fået sagen på Danske Regioners generalforsamling på torsdag
13. APR 2011 6.00

Af Knud Abildtrup

Radikale og socialdemokrater har taget sagen op i Folketinget, tidligere sundhedsminister Jacob Axel Nielsen (K) havde forståelse for sagen, og indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil såmænd gerne tage hul på det - hvis altså regionerne internt var enige om at genåbne diskussionen: Midtjydernes påberåbte underfinansiering på 200 mio. kr. som efter deres opfattelse er et urimeligt kriterium fra strukturreformens start.

Men da sagen senest var på dagsordenen i Danske Regioners top - i februar - skulle der ikke pilles mere ved den sag: Som næstformand Carl Holst (V) efter mødet sagde til dknyt:  

- Jeg kunne jo være fristet til at sige 'giv mig de 100 millioner' (en ny fordelingsnøgle, der ville give midtjyderne 200 mio. kr., vil også give syddanskerne 100 mio. kr., red).  Men det er jo et nulsumsspil, så hvor skulle millionerne komme fra? Fra Hovedstaden? Fra Nordjylland? Så vores svar til Bertel Haarder er, at 'Danske Regioner som organisation ikke ønsker at rejse bloktilskudsspørgsmålet for nærværende.'

Dermed kom midtjyske regionsformand Bent Hansen (S) sammen med andre bestyrelsesmedlemmer fra Midtjylland i mindretal i Danske Regioners bestyrelse, hvor han også er formand.

Men det sidste ord er ikke sagt i den sag. Når Danske Regioner torsdag har generalforsamling i Aalborg, skal de behandle et punkt, som regionsrådsmedlem Harry Jensen (V) fra Midtjylland har begæret:

Urimelige forskelle
Sagen han ønsker sat til afstemning, lyder:

Danske Regioner forpligtes hermed til at indgå aktivt i det tilbud om en udredning af fordelingsnøglen for regionernes bloktilskud, som indenrigs- og sundhedsministeren i sit brev fra ministeriets departementschef d. 21. januar, har tilbudt bestyrelsen.

Hermed forkaster generalforsamlingen bestyrelsens konklusion fra deres svar til ministeren, hvor man udtaler, at Danske Regioner ”ikke (finder) at der for nuværende er behov for at igangsætte den forestående analyse”. I analysen skal Danske Regioner særligt søge afklaret om nogle af regionerne underkompenseres, som en følge af de kriterier, der nu ligger til grund for fordelingen.

Hvis udredningen kommer frem til, at der er urimelige forskelle i tildelingen, forpligtes Danske Regioner endvidere til at arbejde aktivt for ændret fordeling af bloktilskuddet, så det er i overensstemmelse med udredningens konklusioner.

https://www.dknyt.dkartikel/varm-regions-kartoffel-kommer-op-igen