DK Nyt

V og EL i Næstved kræver hele byrådet i corona-møde

KORT NYT17. APR 2020 9.10
TEMA: Corona

NÆSTVED: Venstre og Enhedslisten i Næstved har begæret ekstraordinært byrådsmøde mandag, selvom der også er ordinært møde tirsdag den følgende uge, skriver Sjællandske. Begæringen er efterkommet, fordi de to grupper tilsammen udgør mindst en tredjedel af byrådet.

Freja Lynæs Larsen (EL) ønsker fagudvalgene inddraget mere i beslutningsprocesserne, når flere dele af kommunen bliver åbnet igen, mens Kristian Skov Andersen (V) gerne vil vide, hvordan det er gået med de tiltag, som er sat i gang, om kommunen kan gøre yderligere, samt større offentlighed om corona-praksissen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) finder det ekstra møde overflødigt og minder om, at 'en enig kommunalbestyrelse vedtog i 2018, at ved en pandemi går kommunen i rød zone, så borgmesteren, kommunaldirektøren, direktionen og kommunikationsafdelingen opretter en krisestab'. Samt at det ikke ville gå at skulle indkalde økonomiudvalget, hver gang man stod over for vigtige beslutninger som indkøb af ekstra håndvaske til skoler og daginstitutioner. 

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/v-og-el-i-naestved-kraever-hele-byraadet-i-corona-moede