DK Nyt
V og DF kalder til samråd om vold i psykiatrien

V og DF kalder til samråd om vold i psykiatrien

Psykiatriske afdelinger behøver klare retningslinjer for udadreagerende patienter
23. MAR 2012 8.15

Set i lyset af de seneste måneders tragiske hændelser, hvor psykisk syge enten har dræbt eller såret personale tilknyttet psykiatriske afdelinger eller bosteder, kalder vi nu sundhedsministeren i samråd, lyder det de to partiers psykiatriordførere i en fælles udtalelse.

- Det er nødvendigt, at vi sikrer, at de ansatte trygt kan gå på arbejde, samtidig med at psykisk syge gerne skal være trygge i et terapeutisk miljø, hvor behandling og sikkerhed går hånd i hånd, udtaler psykiatriordfører Jane Heitmann (V).

Senest på OUH, har vi oplevet uklarheder omkring visitationsreglerne.

- Vi vil gerne have, at ministeren redegør for hvilke visitationsregler, som er gældende på de psykiatriske afdelinger. Samtidig vil vi bede ministeren oplyse, hvad ministeren agter at gøre for at alle psykiatriske afdelinger får klare retningslinjer for udadreagerende patienter, siger psykiatriordfører Liselott Blixt (DF).

Flere ministerier ind over
Der har fra psykiatriens side været udtrykt ønske om flere sengepladser. Derfor, vil vi bede ministeren redegøre for, hvordan man fra regeringens side vil skaffe flere sengepladser i psykiatrien, såfremt de sengepladser, som man allerede politisk har besluttet gennem satspuljeforliget for 2012, ikke viser sig at være tilstrækkelige.

Psykiatrien og dens udfordringer fordeler sig over flere ministerier. Socialpsykiatrien hører under Socialministeren, retspsykiatrien under Justitsministeren og arbejdsmiljøloven hører under Beskæftigelsesministeren.

Vi har valgt at kalde Sundhedsministeren i samråd, da hovedparten af de her nævnte problemstillinger er placeret under sundhedsministerens ressort-områder.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/v-og-df-kalder-til-samraad-om-vold-i-psykiatrien