DK Nyt
Unge skal ikke længere i elektronisk fodlænke

Unge skal ikke længere i elektronisk fodlænke

Regeringen har i dag afskaffet brugen af elektroniske fodlænker i forbindelse med det såkaldte ungepålæg
23. FEB 2012 13.39

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

Socialpædagogisk støtte til kriminalitetstruede unge skal erstatte straffe-lignende tiltag. Det er ræsonnementet bag regeringens afskaffelse af brugen af elektroniske fodlænker over for unge og en skærpelse af kriteriet for, hvornår unge kan anbringes på en sikret afdeling.

Lovændringen blev vedtaget i dag i direkte forlængelse af, at Justitsminister Morten Bødskov (S) hævede den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år.
Siden 1. juni har kommunalbestyrelser været forpligtiget til at overveje brugen af elektroniske fodlænker i forbindelse med et såkaldt ungepålæg, hvis ikke 'kriminalitetstruede' unge overholdt en aftale om eksempelvis at holde sig hjemme om aftenen.

Sanktionen mødte dengang stærk kritik fra flere sider. Bl.a. KL var modstander af, at kommunalbestyrelserne på den måde blev pålagt at straffe unge mennesker.
Nu afskaffes ordningen så samtidig med at kriteriet for, hvornår en ung kan anbringes på en sikret afdeling ændres fra, at det skal være 'påkrævet' for at afværge, at den unge skader sig selv eller andre, og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere lempelige forholdsregler. Fremover skal det være 'absolut påkrævet.'

Socialdemokreterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte for forslaget, mens Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativt Folkeparti stemte imod.

De nye regler træder i kraft fra 1. marts

Foto: http://www.flickr.com/photos/barkbud/4784020370/sizes/z/in/photostream/

 

https://www.dknyt.dkartikel/unge-skal-ikke-laengere-i-elektronisk-fodlaenke