Underklassens børn har fået sværere ved social opstigning

En voksende andel af børn, der vokser op i familier på kontanthjælp, ender selv i underklassen, viser ny analyse. Vi er ved at få et mere ulige samfund, mener 3F-formand.
21. JAN 2019 12.00

Den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, der døde som 93-årig i 2016, er et af symbolerne på det danske samfunds høje sociale mobilitet. Selvom han blev forældreløs som fem-årig og voksede op under meget fattige kår, nåede han den politiske top.

Men den sociale mobilitet for samfundets dårligst stillede falder i disse år, og de seneste 15 år er det blevet sværere for underklassens børn at rykke sig socialt. En stigende andel af de børn, hvis forældre står uden for arbejdsmarkedet, havner selv i underklassen som voksne.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for fagforeningen 3F, skriver Kristeligt Dagblad. Opgørelsen har sammenlignet den sociale mobilitet blandt 35-årige danskere i årene 2005 og 2015. 

I 2005 var en fjerdedel af de 35-årige, der var vokset op i underklassen, selv endt i underklassen som voksne. Ti år senere var en tredjedel af de 35-årige, der var vokset op i underklassen, havnet i underklassen som voksne. Underklassen defineres ifølge undersøgelsen som personer, der står uden for arbejdsmarkedet fire femtedele af året. 

Formand for 3F Per Christensen ser analysen som et udtryk for, at der uden synderlig debat er ved at ske en omkalfatring af det danske samfund.

- I en tid, hvor andre rejser hertil for at se, hvordan vi har indrettet samfundet, er der en understrøm, som i virkeligheden er ved at vende samfundet på hovedet, og som mange ikke opdager. Vi vil gerne bevare Danmark som et samfund, hvor alle er med. Men den samfundsmodel bliver udfordret i de her år, og hvis ikke vi udviser rettidig omhu, vil udviklingen fortsætte. Tænk på de sociale forskelle i Frankrig, hvor de gule veste gør oprør mod social ulighed, siger Per Christensen, som opfordrer politikerne til at diskutere ulighed i den kommende valgkamp, til Kristeligt Dagblad.

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen peger på, at undersøgelsen er et af mange studier, der afspejler en øget polarisering i samfundet.

- Det handler ikke bare om, at de rige stikker af, men også om at nogle i bunden af samfundet bliver mere prisgivet, siger Lars Andersen.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/underklassens-brn-har-fet-svaerere-ved-social-opstigning