DK Nyt

Under halvdelen af de offentlige EU-udbud har fokus på bæredygtighed

Der blev i 2019 udbudt knap 2.800 danske EU-udbud, hvilket er cirka 150 flere end året før.
13. JAN 2021 9.10

Under halvdelen af de offentlige EU-udbud i perioden juni 2019 til marts 2020 havde fokus på bæredygtighed. Knap halvdelen – 44 pct. – indeholder ord og begreber som for eksempel miljømærker eller total- og livscyklusomkostninger, som indikerer, at udbuddet inddrager klima- og miljøhensyn.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der med tekstalgoritmer har forsøgt at kortlægge hvorvidt offentlige ordregivere har inddraget klima- og miljøhensyn i deres udbud. 

Styrelsen udgiver i dag analysen ”Status for offentlig konkurrence”, der i år indeholder tre særkapitler om henholdsvis grønne udbud, konsortier og fleksible udbud.

I alt købte det offentlige ind for godt 380 mia. kr. i 2019. Der blev i 2019 udbudt knap 2.800 danske EU-udbud, hvilket er cirka 150 flere end året før. Mere end halvdelen af de udbudte kontrakter vedrørte tjenesteydelser såsom rengøring, rådgivning og kantinedrift, mens ti pct. omhandlede bygge- og anlægsarbejder.

Læs analysen ”Status for offentlig konkurrence 2020”.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/under-halvdelen-af-de-offentlige-eu-udbud-har-fokus-paa-baeredygtighed