DK Nyt

Udvalgsflertal udfordrer planloven i veteranbilsag

Forvaltningen, Niras og udvalgsformand i Kerteminde siger nej til at udstykke til erhverv i landzone, men et 4-1-flertal i udvalget har sagt ja.

KERTEMINDE: En sag fra om udstykning af en mindre grund med en maskinhal er blevet en principsag i Kerteminde, hvor et flertal i miljø-, natur- og teknikudvalget ønsker at udfordre planloven. Sagen er nu til behandling i Planklagenævnet.

Forvaltningen afviste i august en ansøgning fra en landmand om landzonetilladelse til at udstykke en parcel med en overflødig maskinhal til en ny ejer, der ville bruge hallen til at opbevare veteranbiler i.

Forvaltningen sagde nej og henviste til klagenævnets restriktive retspraksis om ikke at tillade "spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land". At bruge maskinhallen til veteranbiler var i orden, men altså ikke at sælge grund og hal fra, når ikke det er til decideret landbrugsformål.

Ejeren har klaget over det afslag til Planklagenævnet, mens forvaltningen samtidig fik Niras til at vurdere sagen. Niras fandt forvaltningens afslag korrekt og lagde vægt på, at der er landskabelige interesser knyttet til de pågældende arealer. 

Særstatus til landmænd

Ikke desto mindre har et flertal i udvalget på fire ud af fem sagt ja til udstykningen. Terje Pedersen (DF) er en af de fire, og han forklarer til DK Nyt:

- Helt principielt handler det om lige muligheder for land og by. Her er der tale om en bygning, hvor der tidligere har været liberalt erhverv, nærmere bestemt en landbrugssmed. Bygningen indgik efterfølgende i en jordhandel, hvor bygning og jord blev solgt fra en lille landejendom til en stor bonde, og maskinhallen blev overflødig.

- Det kunne i den første handel godt lade sig gøre, fordi landmænd har særstatus i planloven. De må næsten alt. I landzonerne ser vi, flere og flere landbrugsbygninger bliver overflødiggjort og står ubrugt hen. Det er spild af resurser og bremser udviklingen i landzonerne.

Samtidig med at Planklagenævnet er ved at behandle sagen, har også Ankestyrelsen fået øje på, at udvalgsflertallet vi tilade en udstykning, som både forvaltning og rådgiver siger vil være ulovlig, oplyser Fyens Stiftstidende

- Byrådet bliver nu bedt om at komme med en udtalelse om sagen, inden Ankestyrelsen beslutter, om der skal rejses en tilsynssag, fortæller formanden for miljø-, natur- og teknikudvalget Jesper Hempler (SF), som alene stemte for afslag.

https://www.dknyt.dkartikel/udvalgsflertal-udfordrer-planloven-i-veteranbilsag