DK Nyt

Udkantsborgmestre kræver fortsat særstatus

En række dispensationer fra planloven bliver nu trukket tilbage, varsler miljøministeren
KORT NYT16. MAR 2012 12.32

Den tidligere regerings ændring af planloven gav blandt andet 29 yderkommuner - heriblandt Vejen, Tønder og Varde - særstatus og bedre muligheder for at opføre nye boliger i landzoner, etablere butikker uden for bymidter og udvide virksomheder.

Nu varsler miljøministeren et lovforslag, der vil ophæve ændringerne, og det har gjort flere borgmestre rasende.Det skriver Jydske Vestkyst.

- Det er alt-ødelæggende og ikke ligefrem noget, der fremmer udviklingen i de mindre landkommuner, siger Tønder-borgmester Laurids Rudebeck (V).

Stort set enslydende protester kommer også fra borgmestrene i blandt andet Vejen, Ringkøbing-Skjern og Varde.

krn

 

https://www.dknyt.dkartikel/udkantsborgmestre-kraever-fortsat-saerstatus