DK Nyt
Tvangsbehandling af misbrugere kortlagt

Tvangsbehandling af misbrugere kortlagt

SFI Campbell har foretaget en kortlægning af forskning om brug af tvang i forbindelse med misbrugsbehandling
28. APR 2011 7.22

Kortlægningen har særligt haft fokus på gravide misbrugere og på at afdække viden fra de nordiske lande.

Kortlægningen er baseret på en international systematisk søgning efter studier fra 1990-2010, der handler om tvang i forbindelse med behandling af misbrugere. 70 studier opfyldte søgekriterierne og danner grundlaget for kortlægningen. 45 er fra USA, mens 17 er fra Sverige og 2 fra Norge.

Brug af tvang er kompliceret - og ikke anvendt i Danmark
Der findes ikke undersøgelser fra Danmark, da der i Danmark ikke anvendes tvang i forbindelse med misbrugsbehandling.

Overordnet giver studierne indtryk af, at brugen af tvang er uhyre komplekst, og at en eventuel succes afhænger af mange forskellige faktorer.

Sverige og Norge har erfaringer med tvang
Sverige har en længere tradition for og flere misbrugere i tvangsbehandling end de øvrige nordiske lande. De svenske erfaringer viser blandt andet, at mange forhold skal være til stede og passe sammen for at få et godt resultat ud af en tvangsbehandling, fx en kvalificeret udredning, et struktureret behandlingsindhold og en langsigtet og kvalificeret efterbehandling.

Lignende erfaringer med kompleksitet i behandlingsformen har man fra Norge. Den kræver meget af samarbejdet mellem myndigheder og behandlingssteder. Fx er det svært at sikre ledig akutkapacitet til gravide misbrugere på de rette behandlingssteder.

https://www.dknyt.dkartikel/tvangsbehandling-af-misbrugere-kortlagt