DK Nyt

TV-Ishøj beskæres og droppes i sin nuværende form

Kanalen kom i modvind for at være en form for propagandakanal for borgmesteren
1. OKT 2021 6.07

-- Ingen adgang --

https://www.dknyt.dkartikel/tv-ishoej-beskaeres-og-droppes-i-sin-nuvaerende-form