DK Nyt
Tryggere overgang fra hospital til hjemkommune

Tryggere overgang fra hospital til hjemkommune

Fredensborg Kommune og Helsingør Hospital er gået sammen om et projekt, der skal forbedre overgangen for patienter, som udskrives fra hospitalet til hjælp fra kommunen

FREDENSBORG: Fremover vil konferencer mellem hospitalet og kommunen, hvor patienter skal udskrives, foregå digitalt via videoskærme. Der er derfor indrettet særlige digitale møderum både på Rådhuset i Kokkedal og på Helsingør Hospital med kameraforbindelse.

Den nye teknik giver patienten en større tryghed og sikkerhed i overgangen fra hospital til kommunal pleje eller genoptræning, fordi den digitale udskrivningskonference rummer større muligheder for at afklare fx medicinske spørgsmål, plejeudfordringer i eget hjem og for at alle relevante parter kan deltage i konferencen som fx familie og andet personale fra kommunen.

Desuden sikrer den nye teknik, at færre konferencer kommer til at foregå som telefonsamtaler mellem plejepersonalet på hospitalet og visitator i kommunen - uden patientens egen medvirken.

- Det er vigtigt, at patienten føler sig i gode og sikre hænder, når overgangen fra behandling på hospital til pleje eller genoptræning i kommunen aftales på udskrivningskonferencer. Med indførsel af den nye teknik sikrer vi patienten større tryghed og mulighed for at påvirke sin egen situation. Samtidig undgår kommunens ansatte at bruge unødig tid på transport til hospitalet i Helsingør. I stedet kan kræfterne bruges direkte til service for kommunens borgere, siger Hans Nissen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune.

Det Digitale Møderum er det nyeste tiltag i kommunens øgede brug af velfærdsteknologiske løsninger, der samtidig giver bedre service til borgerne. Det Digitale Møderum betyder både, at der kan afholdes væsentligt flere konferencer, når patienter skal udskrives, og at kommunens ansatte undgår at bruge unødig tid på transport til hospitalet i Helsingør.

Møderummet er blevet indrettet specielt med HD videoskærm, HD kamera og mikrofon. Projektet finansieres med 125.000 kroner fra Fredensborg Kommune og 125.000 kroner fra Forebyggelsespuljen i Region Hovedstaden.

På længere sigt er det målet, at projektet med Det Digitale Møderum også skal spredes ud til de andre hospitaler, kommunen har kontakt med - dvs. Hillerød og Frederikssund.

mou

Foto: Fredensborg Kommune

https://www.dknyt.dkartikel/tryggere-overgang-fra-hospital-til-hjemkommune