DK Nyt
Trekantens idrætshaller skal energirenoveres

Trekantens idrætshaller skal energirenoveres

Samarbejde giver mening: Enkeltvis ville de seks kommuner i Trekantområdet Danmark ikke kunne komme i betragtning til EU-støtte

Der er rigtig mange penge at spare ved at iværksætte energirigtige tiltag i sports- og svømmehaller og holde øje med energiforbruget. Ny undersøgelse fra Trekantområdet Danmark viser, at der i området årligt kan spares 2,3 mio. kr.

Udskiftning af de gamle lystofrør til energirigtig belysning, overvågning af varme og strømforbrug samt nye ventilationsanlæg er bare nogle af de ting, der kan formindske energiforbruget mærkbart i sportshallerne i Trekantområdet. Ny undersøgelse fra Trekantområdet Danmark - der arbejder for at styrke samarbejdet mellem kommunerne i Trekantområdet - viser, at rettes fokus ind på energiforbruget, kan der hentes en besparelse på helt op på mellem 18 og 21 pct. på flere af sports- og svømmehallerne i området.

Besparelserne finansierer renoveringen
For at opnå besparelsen kræver det selvsagt en række kostbare investeringer for sportshallerne. Cirka 36 mio. kr vil det kræve at få sports- og svømmehallerne up to date på området.

For at skaffe de mange millioner kroner til projektet vil Trekantområdet Danmark igangsætte et projekt via en ESCO-model. ESCO (Energi Service virksomheder) Konceptet fungerer ved, at et ESCO-firma tilbyder at gennemføre energirenoveringer af en række bygninger, mod at de får del i de energibesparelser, der vil opstå som følge af renovering. Det vil siger, at energibesparelserne alene finansierer renoveringen, og at bygningsejeren derved holdes udgiftsfri. Det vurderes, at det vil give en tilbagebetalingstid på mellem 14 og 17 år på hallerne i området.

Modellen er tidligere gennemført på kommunale bygninger i Middelfart Kommune med stor succes og formand for Trekantområdet Danmark, Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) bakker da også fuldt op om projektet.

- Det er utroligt positivt, og det skal vi selvfølgelig følge op på. Både på grund af den økonomiske gevinst,men også fordi det hjælper os med at nå vores ambitiøse mål med at nedbringe CO2 udledningen, siger Jørn Pedersen. Han forklarer, at de som enkeltkommuner slet ikke vil kunne komme i betragtning i forhold til at få EU-støtte til sådan et projekt, så det giver stor mening for kommunerne i trekantområdet at gå sammen om opgaven.

Projektet er nu i gang, foreløbig 22 haller har forpligtet sig i forhold til projektet - og flere er på vej.

Flere penge at spare
Undersøgelsen viser desuden at besparelser på energi i hallerne kan yderligere forøges ved at indstallere vedvarende energikilder, så som solfanger til opvarming af vand og solceller til levering af elektricitet.

- Det er oplagt på grund af hallernes store flader og relevant nu, hvor man har lov til at lede den energi, man selv kan producere, tilbage til energiselskabet, siger udviklingskonsulent Jakob Lorenzen.

Der er dog behov for at søge midler fra EU til en yderligere uddybning af besparelsen og mulighederne for at integrere den vedvarende energi. Det er håbet, at man gennem dette projekt kan være med til at udvikle ESCO-modellen yderligere, så man kan kombinere energirenoveringer med integration af vedvarende energikilder.


Trekantområdet Danmark er en forening bestående af de seks kommuner Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.
Foreningen har til formål at styrke samarbejdet omkring erhverv og uddannelse, kultur, klima og planlægning, turisme og transport i trekantområdet.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/trekantens-idraetshaller-skal-energirenoveres