DK Nyt

Torø på vej til at hedde Thorø

KORT NYT11. JUN 2020 9.00

ASSENS: Stednavneudvalget har imødekommet Assens Kommunes ansøgning om omautorisation af ø-navnet Torø til Thorø samt en omautorisation af stednavnet Torø Vig til Thorø Vig, oplyser Fyens Stiftstidende.

Udvalget har endvidere imødekommet omautorisation af landsbynavnet Torø Huse til formen Thorøhuse.

262 borgere over 18 år er blevet spurgt af bylauget. 68 pct. svarende til 178 personer har svaret, og af dem synes 69 pct., eller 122, at det er en god ide at ændre Torø Huse til Thorøhuse. Lidt flere, 128, synes, det er en god ide at ændre Torø til Thorø.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/toroe-paa-vej-til-at-hedde-thoroe