DK Nyt
Tønder: Miljøkritik har forkert adresse

Tønder: Miljøkritik har forkert adresse

Udvalgsformand afviser, at kommunerne belønnes for miljøsjusk. Det er staten, der har sjusket, fordi den ikke har forsynet kommunerne med de nødvendige redskaber. Og det har den nu erkendt med aftalen om ekstra midler
8. MAR 2011 10.18

TØNDER: Som flere andre kommuner får Tønder nu ekstra midler til at færdigbehandle landbrugssager, så landmændene omsider kan få svar på deres ansøgninger. Det er formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Bo Jessen (V), tilfreds med. Men han er ikke tilfreds med den udlægning, Danmarks Naturfredningsforening har fremført.

- Det er ikke fair at påstå, at kommunerne belønnes for sjusk. Kritikken har forkert adresse. Hvis nogen har sjusket i denne sag, så er det Miljøstyrelsen. Det er bestemt ikke kommunerne, siger Bo Jessen.

Aftalen om ekstra midler til behandling af landbrugssager er indgået mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening. Kommunerne får i alt fem mio. kr. til fornyet behandling af sager, som Miljøklagenævnet har sendt retur til kommunerne. Kommunerne kan opnå 15.000 kr. pr. genbehandlet sag.

Ikke os der har sjusket
- Vi har ikke fået sagerne retur, fordi vi har sjusket. De er kommet retur, fordi kommunerne i meget lang tid har manglet redskaber og vejledninger til behandling af sagerne. Vi har efterlyst disse redskaber og vejledninger gang på gang, så aftalen om tilførsel af ekstra midler er snarere udtryk for en erkendelse af, at Miljøstyrelsen ikke har sørget for ordentlige arbejdsvilkår til kommunerne, fastslår Bo Jessen.

Han finder det positivt, at styrelsen er nået frem til den erkendelse og har taget konsekvenserne, men han kunne godt have ønsket sig, at Miljøstyrelsen havde reageret hurtigere og tidligere.

- Så var vi ikke kommet i denne situation, hvor rigtig mange landmænd har måttet vente alt for længe på at få svar på deres ansøgninger, siger udvalgsformanden fra Tønder.

Styrelsens smøl
Problemerne opstod, da den nye husdyrlov trådte i kraft den 1. januar 2007. Besværlighederne var omfattende lige fra et ikke fungerende it-ansøgningssystem til manglende datagrundlag og beregningsværktøjer til at foretage de nødvendige vurderinger bl.a. i forhold til bedst anvendelige teknologi (BAT) og kvælstofpåvirkningen af vandområder i internationale naturbeskyttelsesområder, f.eks. Vadehavet.

Både BAT og kvælstofpåvirkningen har indtil videre været klagenævnets fokusområder for at hjemvise sager.

- Men hvordan skal vores medarbejdere kunne fortage disse vurderinger korrekt, når de ikke kan få de nødvendige redskaber og vejledninger fra Miljøstyrelsen, spørger Bo Jessen

- Medarbejderne har haft urimelige arbejdsvilkår på grund af Miljøstyrelsens smøl. Det bliver vi kompenseret for nu.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/toender-miljoekritik-har-forkert-adresse