DK Nyt
To procents takstnedsættelse på sjællandske specialtilbud

To procents takstnedsættelse på sjællandske specialtilbud

KKR Sjælland anbefaler kommunerne og Region Sjælland at tilslutte sig udviklingsstrategien og styringsaftalen for 2012 på det specialiserede socialområde

SJÆLLAND: Kommunerne og regionen indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde. Det drejer sig om i størrelsesordenen 7.000 pladser med et budget på godt 2,5 mia. kr., oplyser KL på sin hjemmeside.

KKR anbefaler på takstområdet en fortsat nedsættelse på to pct. i 2012.

Aftalen bygger på syv tidligere vedtagne principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde. Alle 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig principperne. Ud fra disse principper har KKR udmeldt en rammeaftale for 2012, som bestyrelsen nu anbefaler de 17 sjællandske kommuner at tilslutte sig.

I forbindelse med arbejdet med rammerne for 2012 er der udstukket en udviklingsstsrategi, der har fokus på en række temaer, kommunerne og regionen skal samarbejde om:

  • Særforanstaltninger på voksen og børne- og ungeområdet
  • De mest specialiserede tilbud
  • Overgang fra ung til voksen
  • Senhjerneskadede
  • Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - både for handicappede og sindslidende.

Kommunerne har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde, og det øger ifølge KL kommunernes ejerskab. 

Anbefaler fortsat takstnedsættelser
Kommunernes økonomi og den voldsomme udvikling i udgifterne på det specialiserede socialområde har bragt taksterne i fokus de senere år. KL skriver om KKS' anbefalinger til de 17 sjællandske kommuner:

'KKR Sjælland har i de seneste tre år haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. I anbefalingen for 2009 indgik, at man alene pris- og lønfremskrev taksterne. De to seneste år har KKR Sjælland anbefalet kommunerne at reducere taksterne. Anbefalingen var, at taksterne maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Anbefalingen er gentaget for 2012.

Der laves løbende analyser og følges op på takstudviklingen m.v. for institutioner, der ligger indenfor rammeaftalen. KKR Sjælland fik på mødet den 24. august 2011 forelagt en analyse af takstudviklingen for regnskab 2010. Analysen viser, at KKR Sjællands anbefaling til en reduktion i takstudviklingen på 2 procentpoint fra 2009 til 2010 også er efterkommet i regnskabstaksterne.'

Aftalerne for de enkelte kommuner skal være godkendt inden den 15. oktober 2011.

mou 

 

https://www.dknyt.dkartikel/to-procents-takstnedsaettelse-paa-sjaellandske-specialtilbud