DK Nyt
To direktørers fejlvurdering ikke anderledes end mange andres

To direktørers fejlvurdering ikke anderledes end mange andres

DEBAT KL blev sat til med den fineste juridiske si at finde nogen fejl i KMD-sagen, som man kunne hænge på de to direktører i Randers op på, skriver Hans Kortbek (V)
9. AUG 2011 10.01

Af Hans Kortbek

Efter at det meste af KMD-rapporten nu er offentliggjort, og borgmesteren har givet udtryk for, hvad han mener der burde/kunne være sket i sagen, så er det vist på tide, at vi, der har holdt os pænt tilbage af hensyn til de implicerede og de lukkede møder, giver vores version af sagens overordnede indhold og forløb.

På ØK-mødet 7. december 2009 fik vi en orientering om forhandlinger med KMD om fortsættelse af IT-samarbejdet fra 1. januar 2011. Jeg husker, at vi fik at vide, at det ville blive dyrere. Spørgsmålet om udbud blev drøftet, men det var vurderingen, at det ikke var nødvendigt at gå i udbud. En stor del af IT'en kunne simpelthen kun leveres af KMD. Der blev også talt om de store interne omkostninger i Randers Kommune ved at skifte leverandør og system. Det blev også pointeret, at vi var i en gråzone.

Jeg husker, at vi sagde ja til, at forvaltningen kunne gå videre med forhandlingerne med KMD. Vi nikkede - som vi kalder det - til et orienteringspunkt. Desværre er vi kun få, der husker noget fra dette møde - belejligt eller ubelejligt, men det var jo også det sidste ØK-møde i valgperioden og fandt sted lige ovenpå de barske konstitueringsforhandlinger, så der var mange dårlige vibrationer i luften på dette møde.

Efter min vurdering er det den eneste fejlvurdering, som de to direktører har lavet, og den kan jeg tilgive dem. Der var rigtig mange andre kommuner, som også vurderede forkert omkring udbud af IT på dette tidspunkt. Fortolkningen af kravet om udbud ændrede sig rigtig meget fra efteråret 2009 til foråret 2010.

Ingen grund til mistanke
Kort efter starten på 2010 kom der nogen afgørelser omkring udbud på IT, der viste, at vi nok var på galt spor, hvorfor direktionen straks gik i gang med at forberede udbud af IT i fremtiden, så lovgivningen ville blive overholdt.

I løbet af foråret 2010 føler borgmesteren sig enten ikke informeret eller misinformeret af direktørerne. På ØK-mødet d. 14. juni 2010, hvor jeg var på ferie i udlandet, kører borgmesteren så det tunge skyts frem i form af KL's jurister. Det bliver tromlet igennem, at der iværksættes en KL-undersøgelse, og vicedirektøren sendes hjem. Ingen dokumentation fremlægges. Jeg forstår godt, at mine kolleger lod sig tromle. Det kan være svært at stå imod, når borgmesteren ruller sig ud med bål og brand og skræmmende påstande.

Anklagepunkterne går på det manglende udbud af IT-systemerne, manglende politisk godkendelse af aftalerne med KMD, manglende bevilling til dækning af de øgede udgifter fra 2011 og endelig manglende information eller misinformation af borgmesteren. Mht. til manglende udbud og den politiske godkendelse - nikkeriet - så har jeg beskrevet dette. Mht. bevillingen, så forventede jeg at se den på problemlisten for budget 2011, som vi skulle behandle i løbet af 2010. Hvad angår manglende information/misinformation, så er det påstand mod påstand mellem direktørerne og borgmesteren. Jeg føler ingen grund til at mistænke direktørerne for at tale usandt.

Et fingerknips at fjerne tillid
Ved møderne efter den 14. juni 2010 har jeg gjort, hvad jeg kunne for at få sagen afsluttet hurtigst muligt uden nogen sanktioner. Jeg havde og har fortsat tillid til de to nu forhenværende direktører. Jeg er glad for, at vi fik landet en sag, der aldrig skulle have været en sag, nogenlunde fornuftigt. Jeg mener, essensen i sagen er alt andet end juridisk - det handler om samarbejdet mellem borgmesteren og direktionen. Vi har jo set, at nu i alt fire direktører er rejst fra os.

KL blev sat til med den fineste juridiske si at finde nogen fejl, som man kunne hænge de to direktører op på. Det vil man altid kunne finde, hvis man undersøger ledere, der har styring af en organisation med 9000 medarbejdere, og disse ledere har handlet i tillid til mundtlige aftaler - nikkeri i ØK - og i øvrigt handlet på samme måde, som det har været sædvane fra kommunens start. Undersøgelsen af direktørerne vil naturligvis medføre, at der nu ryger nogen flere regnskove, en masse arbejdstid til dokumentation og forelæggelse for overordnede. Det tager tid at opbygge tillid, men et fingerknips at fjerne den.

Nu ser jeg frem til, at det øvrige materiale i og omkring sagen fremlægges hurtigt, som lovet af borgmesteren d. 1. august. Når det sidste er fremlagt må pressen og alle andre selv dømme og vurdere. Selve sagen for de to direktører er slut, men i Randers Kommune skal vi videre med nye direktører. Direktører, som vi forhåbentlig vil møde med tillid og godt samarbejde.


Økonomiudvalgsmedlem i Randers, Hans Kortbek (V) 

https://www.dknyt.dkartikel/to-direktoerers-fejlvurdering-ikke-anderledes-end-mange-andres