DK Nyt

Tilsyn godkender bosted trods fortsat bekymring efter overfald

KORT NYT24. MAR 2021 7.50

EGEDAL: Efter et overfald med kniv fandt sted på et bosted i Smørum tilbage i maj 2020, satte Socialtilsyn Hovedstaden stedet under skærpet tilsyn. Den nyeste tilsynsrapport viser, at stedet ikke længere er under skærpet tilsyn, men at tilsynet stadig er "bekymret for borgernes trivsel og velbefindende", skriver sn.dk.

Da bostedet kom under skærpet tilsyn, var det med påbud om at udarbejde konkrete planer for at sikre medarbejderne den nødvendige viden og at forebygge vold og overgreb. Ved det seneste tilsyn konstateres det, at stedet nu har "kvalificeret handleplaner for at højne kvaliteten" og vurderer, at bostedet lever op til den fornødne kvalitet og kan beholde sin godkendelse.

Men på trods af, at bostedet igen godkendes uden påbuddene og det skærpede tilsyn, vurderes det i tilsynsrapporten, at "tilbuddet i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser", og den samme lave grad gælder for "vold og overgreb". Samlet bliver det konkluderet, at der på begge områder er "massive mangler og udfordringer".

mh

https://www.dknyt.dkartikel/tilsyn-godkender-bosted-trods-fortsat-bekymring-efter-overfald