DK Nyt
Tilgangen af nyledige er dykket under gennemsnittet

Tilgangen af nyledige er dykket under gennemsnittet

Ekstraledigheden på grund af coronaen er vokset fra ca. 43.000 til ca. 45.000 i løbet af juni.
29. JUN 2020 14.45
TEMA: Corona

9.900 mennesker nytilmeldte sig som ledige i sidste uge, det er 3.600 under gennemsnittet for samme uge de foregående år. Tallene er de mest positive i juni og følger dermed mønsteret fra maj, hvor nyledigheden dykkede hen mod slutningen af måneden.

Det spændende nu er så, hvordan næste del af mønsteret vil gentage sig, nemlig ved månedsskiftet. Der vil komme en top på kurven på grund af dem, der vil melde sig ledige efter at være sagt op pr. 1. april med tre måneders varsel, spørgsmålet er kun, hvor stor den bliver.

Ved de to foregående månedsskifter blev tilgangen af nyledige på ugedagen for månedsskiftet neutraliseret af mindre ekstraledighed de øvrige dage i de pågældende uger, viser tallene fra den monitorering, som Beskæftigelsesministeriet iværksatte ved coronakrisens start i marts.

Samlet set er ekstraledigheden på grund af coronaen i løbet af juni gået fra ca. 43.000 i starten af måneden til først 41.000, så 43.000 igen og nu senest 45.000. Den samlede ledighed i juni lå både i begyndelsen og nu i slutningen af måneden på ca. 177.000 personer i ugentlige gennemsnit med et dyk midtvejs til ca. 174.000.

Udviklingen i nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen. Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.

 

https://www.dknyt.dkartikel/tilgangen-af-nyledige-er-dykket-under-gennemsnittet