DK Nyt
Tilfredse brugere af hjemmeplejen i Varde

Tilfredse brugere af hjemmeplejen i Varde

De allerfleste borgere i Varde Kommune, der får hjemmehjælp, er tilfredse, viser brugerundersøgelse, Varde gennemførte tidligere i år. Men mange kender ikke retten til at bytte ydelser

VARDE: De får den hjælp, de har krav på, kvaliteten er gennemgående i orden, og tilliden til medarbejderne er stor. Det var konklusionen, da Varde Kommune tidligere i år bad brugerne om at vurdere hjælpen.

662 borgere fik et spørgeskema, og overraskende mange ville gerne deltage i undersøgelsen. Der kom 430 udfyldte skemaer, svarende til 65 procent, retur til kommunen, og mange ringede også med spørgsmål og kommentarer. Det drejer sig om borgere, der får hjælp til det praktiske, til personlig pleje eller til begge dele.

Brugerundersøgelsen fortæller, at over 94 procent mener, at de får den praktiske hjælp, kommunen har bevilget. 95 procent af de borgere, der får hjælp til personlig pleje oplever, at personalet har, eller for det meste har tid nok til at hjælpe med personlig pleje, og over 94 procent har tillid til de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Knap 91 procent er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje, lidt over 87 procent med kvaliteten af den praktiske hjælp.

- Det er et skulderklap til måden, vi gør tingene på. Rigtig mange mennesker er i berøring med hjemmeplejen, og det er derfor også dejligt at konstatere, at hjemmeplejen fungerer, siger formand for udvalget for social og sundhed Erik Buhl (V).

Tre ud af fire kendte ikke retten til at bytte
Han ser undersøgelsen som et godt redskab til at afdække nye indsatsområder i hjemmeplejen og lægger op til fremover at spørge brugerne hvert eller hvert andet år:

- Der er altid plads til forbedring, og et af de punkter, vi kan sætte ind på, er at blive bedre til at informere om bytteretten, siger Erik Buhl.

Tre ud af fire ved ifølge undersøgelsen ikke, at de har ret til at bytte en ydelse ud med en anden. Eksempelvis at droppe gulvvasken og i stedet gå en tur sammen med hjemmehjælperen. De 25 procent, der kender muligheden, benytter sig også af den.

mou

Fakta:
Da undersøgelsen blev gennemført fik 1308 borgere i Varde Kommune hjemmehjælp i til sammen 3245 timer om ugen.
Heraf fik 319 hjælp fra private leverandører i 405 timer om ugen, mens 989 fik hjælpen fra kommunen i 2840 timer om ugen.

https://www.dknyt.dkartikel/tilfredse-brugere-af-hjemmeplejen-i-varde