Tilbagevirkende dagpenge-stop er OK ved raskmelding

KORT NYT23. JAN 2019 6.07

En kommune kan ikke standse udbetaling af sygedagpenge med virkning fra en dato tidligere end den, hvor afgørelsen faktisk blev truffet, fremgår det af en landsretsdom fra maj sidste år, men Ankestyrelsen giver alligevel i en principafgørelse en kommune medhold i at sætte stop for sygedagpenge med en uges tilbagevirkende kraft. Årsag: At den sygemeldte havde raskmeldt sig.

Alligevel havde den pågældende klaget over kommunens afgørelse, men Ankestyrelsen viser ingen forståelse for klagen: 'Du ville have modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende fra raskmeldingstidspunktet', hedder det ligeud i afgørelsen.

At der selv efter raskmeldingen var skånehensyn, der skulle tages, og at raskmeldingen angiveligt kun var sket af økonomiske årsager, giver ikke 'anledning til at tilsidesætte din egen raskmelding', hedder det i Ankestyrelses afgørelse, der er afgivet som en principafgørelser for at afgrænse den nye retstilstand efter landsretsdommen sidste år.

mk

Se principafgørelsen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/tilbagevirkende-dagpenge-stop-er-ok-ved-raskmelding