DK Nyt
Til kamp for socialøkonomiske virksomheder

Til kamp for socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder kan spille en hovedrolle i fremtidens velfærdssamfund, men reglerne spænder ben for udnyttelse af potentialet, mener politikere og eksperter
6. MAR 2012 13.45

Af Carsten Terp Nielsen, [email protected]

Det skal være lettere at starte og drive socialøkonomiske virksomheder. Både virksomheder, eksperter og politikere mener, der er brug for at få luget ud i regler og bureaukrati, hvis de samfundsansvarlige virksomheder skal bide sig fast, skriver avisen Kommunen.

- Det er en særlig udfordring at kunne drive inkluderende virksomheder på markedets præmisser, siger professor Linda Lundgaard Andersen fra Center for Socialt Entreprenørskab ved Roskilde Universitet:

- Forskningen viser, det er nødvendigt at modernisere lovgivningen og give den type virksomheder nogle særlige fordele, hvis de skal have fodfæste, siger hun til avisen Kommunen.

Socialøkonomiske virksomheder er non-profit og løfter en samfundsopgave som en del af deres drift. Det kan for eksempel være integration af handicappede eller utilpassede unge på arbejdsmarkedet. Men når de forsøger at løfte opgaver for kommunerne, møder de dels manglende viden og forståelse hos myndighederne, dels komplikationer med udbudsreglerne, kommunalfuldmagten og arbejdsmarkedsreglerne.

- Man ryger ofte ind i flere vanskelige regelsæt, og der er meget ofte modstående hensyn, siger juridisk chefkonsulent hos KL, Vibeke Vinten.

Det bekræfter flere kommuner. Kolding har søgt Indenrigsministeriet om at få fritaget en socialøkonomisk virksomhed fra kravet om at have fem ordinært ansatte, før den må ansætte unge i løntilskud. Virksomheden var netop lagt an på at hjælpe utilpassede unge ind på arbejdsmarkedet. Og i København vil beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) gerne have fredet ledige fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioder, hvor de laver frivilligt arbejde.

Advokatfirmaet Ecolaw repræsenterer en række socialøkonomiske virksomheder, som jævnligt støder panden mod muren.

- Vi kan se, det er de samme barrierer, vores klienter støder på igen og igen. Dem vil vi gerne være med til at fjerne, siger advokat Line Barfod. Ecolaw har taget kontakt til politikere på Christiansborg i forsøget på at få regeringen til at nedsætte et udvalg, bestående af fagfolk, som skal luge ud i de regler, der står i vejen for socialøkonomiske virksomheder.

Og på Christiansborg er Marianne Jelved (R) positivt indstillet overfor initiativet.

- Vi støder på problemerne med at fungere i de regelsæt, der er i dag. Og jeg er indstillet på at komme i dialog med andre folketingsmedlemmer og ikke mindst ministre, så vi kan få set på de paragraffer, der står i vejen for de socialøkonomiske virksomheder, siger Marianne Jelved til Kommunen.

Læs mere på kommunen.dk

https://www.dknyt.dkartikel/til-kamp-for-socialoekonomiske-virksomheder