Tidligere renseri bliver regionalt testhus for jordforurening

Region Midtjylland har opkøbt et hus nord for Skive. Det føjes nu til rækken af nationale testgrunde.
1. FEB 2020 9.00

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland har opkøbt et hus i Roslev nord for Skive, hvor der tidligere var et mindre tøjrenseri. Et køb var billigere for regionen end at sikre indeklimaet i huset. Med huskøbet får regionen samtidig et nationalt testhus, hvor nye løsninger for forureningsramte huse kan udvikles og afprøves, oplyser regionen.

Testhus_Roslev_0615_PM (002) Det forureningsramte i hus blev købt i efteråret, fordi indeluften i huset er påvirket af jordforurening fra klorerede opløsningsmidler efter renseriet. Det var billigere for regionen at købe huset end at lave indeklimasikring, hvis huset blev købt af andre og skulle bruges som bolig.

Huset kan dog gøre gavn i udviklingsøjemed, og nu går regionen i gang med at omdanne 60'er-huset til et testhus.

- Testhuset er et godt eksempel på, hvordan vi lever op til vores ambition om også at bidrage til udvikling. Som myndighed bruger vi hvert år mange millioner på undersøgelser, oprensning og afværge-løsninger. Derfor skal vi også gøre vores til, at vi på sigt får endnu bedre og mere bæredygtige løsninger til gavn for samfundet både sundhedsmæssigt og økonomisk, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Testhus med blandt nationale testgrunde
Huset i Roslev skal nu føjes til rækken af nationale testgrunde. Det er teststeder, hvor regioner, rådgivende ingeniører og andre virksomheder kan gennemføre udvikling inden for jordforureningsområdet. Regionen har i dag også en testgrund på den gamle gasværksgrund i Horsens.

- Vi har manglet en ejendom, hvor vi kan lave forskellige tests uden at genere beboere. Det får vi nu. Vi stræber hele tiden efter at have de bedste og mest omkostningseffektive løsninger til at sikre boliger mod skadelige virkninger fra jordforurening. Men det kræver udvikling, hvor vi som myndighed går sammen med miljøteknologiske virksomheder og andre samarbejdspartnere om fx at finde nye digitale løsninger og nye metoder til at afværge, oprense og måle forurening i huse på forurenede grunde, forklarer Morten Bondgaard, der er chef for regionens jordforureningskontor.

Når testperioden i huset er ovre efter en kortere årrække, er det planen at rive huset ned, så grunden ikke længere bruges til beboelse. Forureningen udgør på den måde ikke længere nogen risiko, og der er heller ikke fare for, at det forurener drikkevandskilder.

Regionen er så småt i gang med at installere måleudstyr til de første projekter.

ka

Regionernes opgave med jordforureninger er at undersøge, oprense og/eller lave 'afværge' – altså forhindre forurening i at sprede sig og påvirke mennesker og natur. Det skal ske, hvis forureningen truer:

  • menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser
  • drikkevandsressourcerne (grundvandet)
  • overfladevand (vandløb, søer og hav) og internationale naturbeskyttelsesområder.

https://www.dknyt.dkartikel/tidligere-renseri-bliver-regionalt-testhus-for-jordforurening