DK Nyt
Tidligere Ballerup-borgmester i spidsen for ÆldreForum
Foto: Ballerup Kommune

Tidligere Ballerup-borgmester i spidsen for ÆldreForum

Ove E. Dalsgaard afløser Povl Riis, der har været formand for ÆldreForum gennem 16 år
29. JUN 2012 10.40

Med virkning fra den 1. juli 2012 har social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) udnævnt Ove E. Dalsgaard som ny formand for ÆldreForum. Han afløser Povl Riis, der har været formand for ÆldreForum gennem 16 år.

- Jeg er rigtig glad for, at Ove E. Dalsgaard har sagt ja til at blive ny formand for ÆldreForum. Jeg er sikker på, at han med sit samfundsengagement, sin evne til at formidle og sin mangeårige erfaring fra sin tid som borgmester i Ballerup er den helt rigtige til at stå i spidsen for ÆldreForum, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) og fortsætter: 

- Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Povl Riis for hans store og mangeårige indsats som formand for ÆldreForum, hvor han med sit personlige engagement har bidraget væsentligt til at ændre og nuancere synet på ældre og det at blive ældre.

ÆldreForum er et uafhængigt råd nedsat af social- og integrationsministeren og har som primære opgaver at indsamle erfaringer, synliggøre de ældres ressourcer, formidle informationer og oplysninger om ældres vilkår og rettigheder og stille forslag om initiativer, der kan forbedre forholdene for ældre.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/tidligere-ballerup-borgmester-i-spidsen-for-aeldreforum