Ti sygeplejersker i Horsens rykker akut ud og aflaster læger
Horsens Kommune har haft et akutteam siden 2018.
Foto: Horsens Kommune.

Ti sygeplejersker i Horsens rykker akut ud og aflaster læger

Akutteam i Horsens forebygger indlæggelser og skaber tryghed blandt ældre.
16. JAN 2020 10.00

HORSENS: Siden april 2018 har Horsens Kommune haft et akutteam med ti sygeplejersker, der sidder klar til at rykke ud i akutte situationer. Resultatet er, at borgere undgår unødige indlæggelser, kommer hurtigere i gang efter sygehusophold - og ikke mindst føler større tryghed, oplyser kommunen.

Akutteamet er oprettet, fordi der bliver flere ældre patienter, ofte med flere forskellige sygdomme, og fordi patienter i dag bliver hurtigere udskrevet end tidligere. Det kræver en særlig indsats i forhold til at behandle og vurdere patientens konkrete situation.

Sygeplejerskerne i Akutteamet har særlige kompetencer, som fx hjemmesygeplejen ikke har, da de alle har været på akutuddannelse. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er Akutteamets kerneopgave. For at lykkedes med den, arbejder Akutteamet tæt sammen med sygehus, ansatte i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboligerne samt privatpraktiserende læger: 

- Ofte er en borger i tvivl, om situationen er så alvorlig, at de skal ringe 112. Det kan være svært for os som læger på kort tid at vurdere patientens situation uden at have konkrete målinger. Derfor letter det vores arbejde meget, at vi kan kontakte Akutteamet, som hurtigt kan rykke ud til borgeren og foretage en udredning. Samarbejdet med Akutteamet har givet et betydeligt kvalitetsløft i vores arbejde, specielt i de akutte problemstillinger som omhandler de ældre og ofte sårbare patienter Det er vores erfaring, at vi kan reducere antallet af hjemmebesøg og i stedet anvende tiden på patienter i klinikken, siger læge hos Lægerne Godsbanegade, Gitte Martin. 

Grundig analyse og god formidling
- Vi kan lave en effektiv og klinisk vurdering på stedet og iværksætte behandling i hjemmet. Det sparer samfundet mange penge, da sektorovergange er dyre, og borgeren er ofte meget mere trygge ved at blive behandlet i eget hjem, siger sygeplejerske Anni Damgaard.

Op mod hver fjerde ældre patient genindlægges kort tid efter, at de er blevet udskrevet fra hospitalet. Der er typisk tale om den samme type af patienter, der ryger ud og ind af hospitalet:

- Vi samarbejder med hospitalet om, hvad vi kan gøre for at få reduceret antallet af genindlæggelser. Vi har stort fokus på at sikre, at de svage borgere får så smidigt et forløb som muligt. Det gør vi ved at udvikle vores samarbejde med hospitalerne om at lette overgange, udtaler Vigga Ravnkilde, daglig leder af Sygeplejekoordinationen og Akutteamet.

ka
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/ti-sygeplejersker-i-horsens-rykker-akut-ud-og-aflaster-laeger