DK Nyt
Task force vil sikre vækst i København

Task force vil sikre vækst i København

Én indgang til kommunen for erhvervslivet, gratis internet og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er blandt mere end 80 forslag fra en nedsat task force
18. AUG 2011 13.40

Af Sine Riis Lund, [email protected]

KØBENHAVN: Væksten halter i den danske hovedstad. Det er det triste udgangspunkt for dagens pressemøde på Københavns Rådhus, hvor den nedsatte Copenhagen Business Task Force fremlagde sine konkrete initiativer til fremtidig vækst.

- Vi har været meget optaget af, at der er et stort uudnyttet potentiale for vækst, lød konstateringen da også indledningsvist fra formanden Leif Beck Fallesen ved fremlæggelsen.

Væk fra myndighedskultur
I alt er der mere end 80 forslag, men gruppen koncentrerede sig om ti hovedpunkter på dagens pressemøde. Særligt et blev fremhævet. Det er behovet for at oprette én indgang til kommunen for byens erhvervsliv. Men det er ikke dermed gjort. Der er også behov for 'en større kulturrevolution' som adm. direktør i PensionsDanmark udtrykte det.

- Man skal fra at tænke i myndighedskultur til servicekultur, sagde Torben Möger Pedersen, der er et af de øvrige tre medlemmer af gruppen, som desuden omfatter adm. direktør i Siemens Jukka Pertola og koncerndirektør i Nykredit Bente Overgaard.

Digitalt hopspot
Blandt de øvrige anbefalinger er, at København skal være et 24-timers digitalt hotspot med gratis internet, anlægstiden på infrastrukturprojekter skal reduceres med 25 pct., prisen for at rejse over Øresund skal halveres, der skal arbejdes for engelsk eksamination i folkeskolen og København skal skabe flere internationale skolepladser.

Frank Jensen kommenterede efterfølgende præsentationen fra gruppen.

- Nogle steder er I hårde i bedømmelsen af kommunen – men også retfærdige.

Frank Jensen lovede da også, at rådhuset allerede i morgen vil gå i gang med at se på, hvordan forslagene kan foldes ud i virkeligheden.

Vækst i hele Danmark
Overborgmesteren understregede, at arbejdet for vækst ikke bare vil komme København, men hele Danmark til gavn. Han henviste blandt andet til tal fra OECD, der viser, at når der skabes 100 arbejdspladser i hovedstadsområdet, så skabes der indirekte 20 nye job et andet sted i landet.

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force for at få konkrete bud på, hvordan København kan nytænke sin erhvervspolitik for at nå kommunens mål om fem pct. gennemsnitlig årlig vækst frem mod 2020.

De ti hovedforslag fra Copenhagen Business Task Force
1. København skal etablere Copenhagen Business Service
2. København skal sætte virksomhedsskatten ned
3. København skal skabe hurtigere vækst
4. København skal tilbyde gratis internetadgang
5. København skal sikre gode internationale trafikforbindelser
6. København skal skabe flere internationale skolepladser
7. København skal undgå spildtid på vejene
8. København skal have en ny boligstrategi
9. København skal styrke regionens klynger
10. København skal presse på for at få fjernet gebyrer ved indrejse i Danmark

Foto: Jakob Carlsen

https://www.dknyt.dkartikel/task-force-vil-sikre-vaekst-i-koebenhavn