DK Nyt
Task force skal høvle miljøsagspukkel ned

Task force skal høvle miljøsagspukkel ned

25 millioner kroner skal fjerne sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet
30. MAJ 2011 8.51

 Med 25 millioner kroner i ryggen skal en midlertidig taskforce nu på halvandet år færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Nedsættelsen af en midlertidig taskforce er netop det, et ekspertudvalg har anbefalet regeringen for at få afkortet sagsbehandlingstiden, oplyser ministeriet.

- Virksomheder må i dag ofte sætte nye investeringsplaner på standby, fordi sagsbehandlingen i Natur- og Miljøklagenævnet tager for lang tid. Men det er ikke rimeligt, at man skal vente i årevis på en afgørelse. Derfor nedsætter jeg nu en taskforce, der skal få bugt med puklen af gamle klagesager på husdyrområdet. Samtidig giver vi nævnet mulighed for at fokusere sin indsats, så nævnet kan afvise småsager uden betydning for natur og miljø, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Klagesagsbehandlingen effektiviseres med følgende to initiativer:

* 25 millioner kroner til nedsættelsen af en midlertidig taskforce, der skal færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet.

* Natur- og Miljøklagenævnet får mulighed for at afvise sager af uvæsentlig betydning for natur og miljø og fokusere sagsbehandlingen til de punkter, der reelt klages over.

Initiativerne er nogle af de væsentligste anbefalinger fra et eksternt ekspertudvalg, som netop har afrapporteret til miljøministeren, og som generelt er blevet modtaget med bred opbakning fra både landmænd og grønne organisationer.

Reglerne på husdyrområdet forenkles med følgende fire initiativer:

* Indførelse af flere anmeldeordninger, der betyder at mindre ændringer af husdyrbrug ikke skal godkendes, hvis de ikke medfører øget forurening.

* Indførelse af flere bagatelgrænser der sikrer, at landmænd eksempelvis kan opføre et mandskabsrum, udskifte vinduer eller etablere en kølebrønd uden at spørge om lov.

* Principperne for hvor meget miljøteknologi landmanden skal anvende gøres bindende. På den måde er landmanden helt sikker på, hvilke krav han skal leve op til, når han søger om miljøgodkendelse. Samtidig indføres der fleksible miljøkrav i forbindelse med test af ny miljøteknologi i almindelige husdyrbrug.

* Forhandlinger indledes med KL om at omlægge kommunernes tilskud til behandling af husdyrsager, så tilskuddet gøres afhængig af aktiviteten i den enkelte kommune.

 

https://www.dknyt.dkartikel/task-force-skal-hoevle-miljoesagspukkel-ned