DK Nyt
Takstnedsættelser - forbedring for pendlere eller forfejlet lokkemiddel?

Takstnedsættelser - forbedring for pendlere eller forfejlet lokkemiddel?

Halvdelen af 'trafikmilliarden' skal gå til takstnedsættelser. Men ekspert advarer om, at tiltaget kan have en utilsigtet effekt
5. MAR 2012 15.16

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

Efter betalingsringen blev droppet, har regeringen valgt at afsætte 1 milliard til den kollektive trafik: 500 millioner til billigere billetter og 500 millioner til bedre og mere kollektiv trafik. Målet er at give bedre betingelser for dem, der i forvejen bruger den offentlige transport, blandt andet ved bedre plads og tog til tiden.

Enhedslistens trafikordfører Henning Hyllested erkender, at de 500 millioner langt fra rækker til en generel prisnedsættelse, derfor skal der forhandles om, hvilke grupper der skal have gavn af pengene:

- Pengene skal anvendes målrettet på bestemte grupper. Det kunne være de pendlere omkring de store byer, som kommer længst væk fra. Det kunne også være videreførsel af den forsøgsordning med hypercard'et for unge på ungdomsuddannelserne, som udløber næste år.

Han er dog overordnet godt tilfreds:

1 milliard kroner til den kollektive trafik er et godt resultat, når vi ikke kunne få den bedste løsning, betalingsringen.

Risiko for færre cyklister
Men den ene milliard løser ikke de samme problemer som en betalingsring, og at nedsætte priserne på billetter kan have en direkte modsatrettet effekt, påpeger Niels Melchior fra Aalborg Universitet:

- Der er ingen erfaringer for, at takstnedsættelser får folk til at skifte fra bil til bus. Ved at sænke taksterne kan man få cyklister til at vælge bus i stedet, men var det lige det, der var meningen?

Takstnedsættelserne bliver dermed et tveægget sværd, der dels forbedrer hverdagen for pendlerne, men risikerer at virke som et forfejlet incitament ved at lokke de cyklister, der primært har valgt cyklen fordi den er et billigt transportmiddel, over i busserne.

Derudover skal danskerne vente på 'trængsels-kommissionens' vurderinger, før der kommer initiativer, der for alvor kan rykke bilisterne over i den offentlige transport.

Er 'trafik-milliarden' nok til at give en markant forbedring for danskerne?

Deltag i debatten på AGORA

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/takstnedsaettelser-forbedring-for-pendlere-eller-forfejlet-lokkemiddel