DK Nyt

Sygehus og kommune sammen om forebyggelseskontor

Et planlagt besøg på sygehuset skal bruges til at gøre opmærksom på de kommunale tilbud til kronisk syge.
16. JAN 2021 10.20

SØNDERBORG: Når man alligevel er på hospitalet, kan man lige så godt orientere sig i nogle af de øvrige tilbud, der findes til fx rygestop, mestring af kroniske sygdomme, motion og kostvejledning. Det er ræsonnementet bag et nyt forebyggelseskontor, som Sønderborg Kommune åbner i samarbejde med Sønderborg Sygehus.

Målgruppen er særligt borgere med kroniske sygdomme, der kan få en højere livskvalitet i hverdagen med flere tilbud fra det kommunale sundhedscenter, lyder det fra kommunen.

- En del borgere henvises allerede til Sundhedscentret, når de udskrives fra sygehusene, men vi håber med det nye forebyggelseskontor på sygehuset, at vi når endnu flere, som vi kan hjælpe til et bedre liv, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

I praksis kommer sygehusets ansatte til at gøre borgerne opmærksomme på de tibud, der findes i kommunal regi.

- I regionen og kommunerne har vi en fælles interesse i at forebygge frem for at behandle – ikke mindst for borgernes skyld. Det er oplagt, at vi samarbejder på området, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu sætter gang i et pilotprojekt i Sønderborg. Vi evaluerer efter et år og ser, om det kan udbredes til flere af vores sygehuse og i samarbejde med flere kommuner, siger Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose (V).

Forebyggelseskontoret på Sønderborg Sygehus åbner 18. januar og er for Sønderborg Kommunes borgere. Hvis der kommer borgere fra andre kommuner, vil medarbejderne hjælpe med at finde et passende tilbud i hjemkommunen.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/sygehus-og-kommune-sammen-om-forebyggelseskontor