DK Nyt
Sygefraværet falder i Nyborg

Sygefraværet falder i Nyborg

I 2007 fastsatte økonomiudvalget målsætningen om at nedbringe det samlede sygefravær på kommunens arbejdspladser med 20 pct. i perioden 2007 til 2015
15. APR 2011 13.10

NYBORG: Kommunen er godt på vej til at nå deres målsætning. Den endelige opgørelse for 2010 viser, at faldet per fuldtidsansatte nu er på 15 pct. svarende til et fald på 2,4 dag pr. ansat.

Det store fald er resultatet af flere igangværende indsatser i de forskellige afdelinger. Pleje- og Omsorgsafdelingen er i samarbejde med Sundhedsafdelingen i gang med at uddanne sundhedsambassadører, der skal hjælpe sine kolleger med at sætte fokus på kost, motion og sundhed.

Kommunens daginstitutioner er med i projektet 'Sundhed i børneinstitutioner', der har fokus på rengøring og hygiejne for at mindske smittespredning, mens dagplejen har gennemført et projekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden med fokus på forebyggelse, sundhed og trivsel.

Især projekterne på børneområdet har givet pote. Sygefraværet i dagplejen og på daginstitutionerne er faldet med hele 27,5 pct. fra 2009 til 2010.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/sygefravaeret-falder-i-nyborg