DK Nyt
Syge lønmodtagere på pension
Foto: Colourbox

Syge lønmodtagere på pension

Halvdelen af dem, der får førtidspension, er ældre lønmodtagere, der er blevet syge. Det viser en ny rapport fra AKF
12. JUN 2012 6.25

KØBENHAVN: 52 pct. af de borgere, der får tilkendt førtidspension, er lønmodtagere, som er blevet syge, og som forud for tilkendelsen har været igennem et ret kort forløb på det kommunale jobcenter. 21 pct. af dem, der får tilkendt førtidspension, er langvarige kontanthjælpsmodtagere, og 10 pct. er borgere, der i flere år har pendlet mellem sygedagpenge og fleksjob. Det viser en undersøgelse, som AKF har lavet i fire midtjyske kommuner.

AKF's rapport 'Veje til førtidspension' er lavet i fire kommuner: Herning, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Kommunerne er udvalgt ud fra, at de har forskellige profiler på førtidspensionsområdet, og undersøgelsen afdækker forløbene for samtlige førtidspensionister i de fire kommuner i fem år, før de får tilkendt pensionen.

Rapporten peger også på en række udfordringer i kommunernes sagsbehandling. En central udfordring er, at der blandt sagsbehandlere opleves at være for lidt fokus på en fagligt begrundet indsats pga. travlhed, ventetid i behandlingssystemet og en række krav om dokumentation og rettidighed i kontakten til borgeren.

I alle fire kommuner peger AKF's undersøgelse også på centrale udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og det sundhedsfaglige system. Der er fx lange ventetider i behandlingssystemet, manglende adgang til relevante tilbud og manglende koordinering mellem de sundhedsfaglige og kommunale aktører.

Fem veje til førtidspension
Når en borger får tilkendt førtidspension, ligger der typisk et af følgende forløb forud:

  • 52 pct. er lønmodtagere, der er blevet syge og har været på sygedagpenge i en kort periode
  • 21 pct. er langvarige kontanthjælpsmodtagere
  • 10 pct. er borgere, der har pendlet mellem flere offentlige ydelser i årene forud for førtidspension (særligt sygedagpenge og fleksjob)
  • 10 pct. er kortvarige kontanthjælpsmodtagere
  • 7 pct. er fleksjobvisiterede (som ikke er i fleksjob, men modtager ledighedsydelse)

bi

https://www.dknyt.dkartikel/syge-loenmodtagere-paa-pension