DK Nyt
Syddanske kommuner nu enige om ny fast forbindelse

Syddanske kommuner nu enige om ny fast forbindelse

Tidligere uenigheder - specielt blandt fynske kommuner - er tilsyneladende bilagt. Nu peger 22 kommuner i enighed på en parallel-forbindelse over Lillebælt
9. NOV 2011 14.13

Af Morten Uhrenholdt

SYDDANMARK:
På et møde i KKR Syddanmark i dag onsdag er der skabt fodslag mellem de 22 kommuner i Region Syddanmark om den heftigt diskusterede afløser for de eskisterende faste forbindelser over Lillebælt.

Specielt fynske borgmestre har haft ønsker, der pegede i alle mulige retninger. Men dagens møde har tilsyneladende skabt enighed om i fællesskab at pege på én løsning - en parallel broforbindelse.

Det hedder i embedsmændenes indstilling til politikerne i KKR Syddanmark:

'Med afsæt i de allerede trufne landspolitiske beslutninger om udvidelse af den vestlige del af Fynsmotorvejen med et tredje spor, samt timemodellen mellem København, Odense og Aarhus, vil kommunerne og regionen i Syddanmark arbejde for;

• En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen.
• En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse.
• En parallel bro over Lillebælt
Als forbindelsen indgår i prioriteringen på et senere tidspunkt.'

Tilsyneladende er politikerne dog også blevet enige om at opege på, at en fordele og ulemper ved en tunnelforbindelse i stedet for en bro skal nærmere undersøges.

Fredericia oplever sig tilsyneladende som den store vinder i spillet. I en pressemeddelelse kalder borgmester Thomas Banke (V) det 'meget vigtig og glædelig dag for Fredericia'. 

- Enigheden i dag blandt de 22 kommuner i Syddanmark viser oprigtig samarbejdsvillighed og forståelse for de vigtige og store udfordringer, vi skal have løst indenfor infrastrukturområdet for dels at kunne fortsætte væksten her i regionen, dels for at kunne være med til at binde landet ordentligt og fremtidssikret sammen - både når det gælder kollektiv, erhvervsmæssigt og privat transport.

- Vi står meget stærkt, når vi - 22 kommuner - taler med én tunge i den vigtige debat om fremtidige infrastrukturelle investering i de kommende år. En debat der skal føre til principbeslutninger i Folketinget inden 2013, og hvor det er afgørende at være på banen med et solidt, realistisk og fremtidssikret udspil, og det er vi nu, siger Thomas Banke.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/syddanske-kommuner-nu-enige-om-ny-fast-forbindelse